PERIOADELE DE DESFĂŞURARE A EXAMENELOR PENTRU ÎNCHEIEREA SITUAŢIEI ŞCOLARE

PERIOADELE DE DESFĂŞURARE A EXAMENELOR PENTRU ÎNCHEIEREA SITUAŢIEI ŞCOLARE

AN ŞCOLAR 2015-2015

Nr. crt. Clasa Examen Perioada
1. Clasa  a VIII-a Situaţie neîncheiată 10 – 14 august
2. Clasa  a VIII-a Corigenţă 17 –  19 august
3. Clasele I – VII Situaţie neîncheiată 24 –  31 august
4. Clasele I – VII Corigenţă 1 – 4 septembrie

 

A treia etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2015 – 2016

1 august 2015 Afişarea locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori maternă
31 august 2015 Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
1-2 septembrie 2015 Desfăşurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
3-4 septembrie 2015 Repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat la nicio repartizare sau nu au fost repartizaţi în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapelor anterioare
7 septembrie 2015 Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizării

 

Etapa a III-a de admitere în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani

3 – 4 septembrie 2015 Repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat la nicio repartizare sau nu au fost repartizaţi în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapelor anterioare.NOTĂ: Unitățile școlare care au organizat preselecție și mai au locuri libere în urma preselecței, de comun acord cu partenerii de practică, pot decide și comunică în scris comisiei de admitere județene / a municipiului București, până la data de 2 septembrie 2015, dacă și în ce condiții sunt de acord cu repartizarea de către comisia județeană a unor candidați pe locurile libere.
7 septembrie 2015 Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizării
7-8 septembrie 2015 Depunerea de către absolvenţi a dosarelor de înscriere la unitățile școlare la care au fost repartizaţi.
8 septembrie 2015 Afișarea la sediul unităţilor de învăţământ profesional a listei candidaților înmatriculați în învățământul profesional, după depunerea dosarelor de înscriere în etapa a II-a de admitere şi repartizarea din etapa a III-a. Transmiterea de către comisia de admitere din unitatea de învățământ, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană / a municipiului București, a listelor finale cu candidații înmatriculați.