Reînscrierea şi înscrierea copiilor preşcolari la grădiniţă

În anul şcolar 2019-2020 în învăţământul preşcolar vor fi cuprinşi copiii cu vârste între 3 şi 6 ani.

Plan de şcolarizare 2019-2020

Grupa mijlocie: 1 grupă cu 25 de locuri

Grupa mare: 1 grupă cu 29 de locuri

Reînscrierea copiilor la Grădinița cu Program Normal Nr. 20 se face în perioada            06.05.2019 – 17.05.2019.

Înscrierea copiilor la Grădinița cu Program Normal Nr. 20 se face în perioada        

– 20.05.2019 – 07.06.2019 – etapa I

– 24.06.2019 – 19.07.2019 – etapa II.

– 29.07.2019 – 30.08.2019 – etapa de ajustări

Certificarea calităţii serviciilor oferite de Grădiniţa cu Program Normal Nr. 20 este dovedită prin obţinerea atestatului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar privind nivelul calităţii educaţiei oferite de către unitatea de învăţământ (nr. 3614/16.12.2014).

Reînscrierile se fac la secretariatul Școlii Gimnaziale "Miron Costin" de luni până vineri după următorul grafic:

– 06.05.2019 – 17.05.2019 – în intervalul orar 8:00 – 18:00. 

Înscrierile se fac la secretariatul Școlii Gimnaziale "Miron Costin" de luni până vineri după următorul grafic:

– 20.05.2019 – 07.06.2019 – în intervalul orar 8:00 – 18:00;

– 24.06.2019 – 30.08.2019 – în intervalul orar 9:00 – 14:00.

Acte necesare pentru reînscrierea/ înscrierea la grădiniță:

Părinţii vor veni şi cu actele în original pentru certificarea conform cu originalul a fotocopiilor prezentate.

– cerere tip de reînscriere sau de înscriere, după caz, care se completează la secretariatul școlii şi care se pot descărca de aici cererea de reînscriere şi aici cererea de înscriere.

– fotocopie + original certificat naştere copil;

– fotocopie C.I./B.I. ale părinţilor + C.I./B.I. original a părintelui/ tutorelui legal care înscrie copilul;

– părinţii divorţaţi depun la înscriere hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească şi unde a fost stabilită locuinţa minorului; prin domiciliu se înţelege inclusiv reşedinţă;

– declaraţie notarială (în situaţia în care ambii părinţi vor pleca în străinătate) privind încredinţarea minorului;

– rezultatul evaluării nivelului de dezvoltare psiho-somatică a copilului (doar în cazurile necesare);

– adeverință de salariat de la locul de muncă pentru părinți sau tutore;

– certificatul de deces, acolo unde este cazul;

– dovada de vaccinări;

– alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi specifice (acolo unde este cazul).

În situaţia în care numărul cererilor de înscriere a copiilor în învăţământul preşcolar, primite de la părinţi, este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale şi criterii de departajare specifice, după cum urmează: 

CRITERII GENERALE DE DEPARTAJARE:

– Existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți; situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;

– Existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

– Existența unui frate/ a unei surori înmatriculat/înmatriculată în unitatea de învățământ respectivă;

– Existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului.

CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE:

Nr. crt.

Criteriul

Dovada

1

Bunicii locuiesc în circumscripţia şcolii

Existenţa unui act de identitate din care să rezulte gradul de rudenie şi adresa (carte de identitate bunic/ bunică, certificat de naştere şi de căsătorie părinte), declaraţie pe propria răspundere a părinţilor/ bunicilor în care să se precizeze ca bunicii se vor ocupa de îngrijirea copilului

2

Părinte unic întreținător

Hotărâre de divort

 

3

Părinţi/ fraţi foşti elevi ai şcolii

Diplomă de absolvire

 

4

Copilul se aflã în grija unei rude care locuieşte în circumscripţia/perimetrul şcolii

Dovada de luare în spaţiu (acte oficiale de la Notariat sau de la Asociaţia de proprietari)

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactaţi la:

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “MIRON COSTIN”

Galaţi, str. Alba-Iulia, nr. 1-2,

tel./fax: 0236311932

Web: http://scoala12galati.ro/

PROGRAM CU PUBLICUL SECRETARIAT: 8:00 – 10:00; 16:00 – 18:00