Anunţ – Starters , Movers, Flyers

Starters, Movers, Flyers – duminică, 9.06.2019

Probele se vor desfăşura astfel:

Starters: 9.00 – 11.20

Movers: 9.00 – 11.40

Flyers: 9.50 – 12.10

Accesul în sala de examen este permis în prezenţa unui paşaport/carnet de elev în original, cu fotografie şi vizat pe anul şcolar în curs.

Vă rugăm să vă prezentaţi la examen cu 40 DE MINUTE ÎNAINTEA primei probe, având creion, radiera şi creioane colorate.

NU este permis accesul în sala de examen cu telefoane mobile.

Părinţii sau persoanele desemnate de aceştia să supravegheze candidaţii minori sunt răspunzători de preluarea copiilor la terminarea examenului.

Succes!