R.A.E.I. 2021-2022

Raport privind starea și calitatea
învățământului în anul școlar 2021-2022


P.D.I. 2022-2026

R.O.I. 2022-2023

Comisii la nivelul școlii 2022-2023

HOTĂRÂRI C.A.

P.D.I. 2014-2018

  • Achiziții servicii de pază

    • Anunț participare servicii de pază Caiet de sacini pentru servicii de pază Contract prestari servicii de pază Fișă de date servicii de pază Formulare de completat

  • Programul Digitaliada 7.0

    • Programul Digitaliada 7.0, derulat și implementat de Fundația Orange cu avizul Ministerului Educației, promovează folosirea  metodelor interactive de lucru la clasă și a conținutului digital educativ, pentru a crește performanțele școlare ale elevilor. Ca noutate, la această ediție au putut candida unitățile de învățământ din mediul urban, Școala Gimnazială "Miron Costin" Galați, regăsindu-se pe lista câștigătorilor. […]