Situația vaccinării la data de 16.12.2021

La data de 16 decembrie 2021, la nivelul Școlii Gimnaziale "Miron Costin" Galați ponderea personalului vaccinat raportat la numărul total al angajaților este de 85,19%, iar la nivelul Gradiniței cu Program Normal Nr. 20 Galați (structură a școlii) ponderea personalului vaccinat raportat la numărul total al angajaților este de 66,67%.

Nr. de angajați: 92 persoane, din care

– 8 persoane inactive (6 personal didactic și 2 personal nedidactic)

84 persoane active, din care

Categorie personal Total persoane Nr. persoane vaccinate Nr. persoane nevaccinate Procent vaccinare

Didactic de conducere

2 2 0 100%

Didactic de predare

61 51 10 83.61%

Didactic auxiliar

7 5 2 71.43%
Nedidactic 14 13 1 92.86%

 

Situația vaccinării pe structuri:

Categorie personal Total persoane Nr. persoane vaccinate Nr. persoane nevaccinate
Total Șc MC GPN 20 Total Șc MC GPN 20

Didactic de conducere

2 2 2 0 0 0 0

Didactic de predare

61 51 49 2 10 10 0

Didactic auxiliar

7 5 5 0 2 2 0
Nedidactic 14 13 13 0 1 0 1

 

Situația vaccinării în funcție de nr. de doze administrate:

Categorie personal Școala Gimnazială "Miron Costin"
Total monodoză doza 1 doza 2 doza 3
Didactic de conducere 2 0 0 0 2
Didactic de predare 49 9 0 20

20

Didactic auxiliar 5 0 0 1 4
Nedidactic 13 3 0 7 3

 

Categorie personal Grădinița cu Program Normal Nr. 20
Total monodoză doza 1 doza 2 doza 3
Didactic de predare 2 0 0 1 1
Nedidactic 0 0 0 0 0