Ofertă educaţională

La 83 de ani de la înfiinţare, şcoala dispune de patru corpuri de clădiri moderne – ultima renovare fiind făcută în anul şcolar 2007-2008, un număr de 20 de săli de clasă şi laboratoare de fizică, chimie, biologie, informatică, AeL, sală de sport utilate cu mobilier ergonomic, având cele mai moderne mijloace de învăţământ, sală de festivităţi şi bibliotecă cu peste 1500 volume şi sală de lectură.

Şcoala este total informatizată, dispune de 50 de calculatoare şi laptopuri care sunt legate în reţea şi la Internet.

 

Procesul instructiv educativ este asigurat de un număr de 70 de cadre didactice, toate calificate.

Rezultatele activităţilor desfăşurate de colectivul didactic au fost apreciate de-a lungul timpului de conducerea municipiului, care ne-a acordat de cinci ori DIPLOMA de ONOARE a municipiului Galaţi.

Foştii noştri elevi se regăsesc astăzi printre personalităţile vieţii culturale, economice şi ştiinţifice locale şi naţionale. Cei mai tineri dintre ei se află pe băncile celor mai prestigioase licee din Galaţi precum şi, studenţi ai celor mai faimoase universităţi din ţară şi din lume.

Din anul şcolar 2002-2003 şcoala a deschis, în cadrul programului COMENIUS II, un parteneriat educaţional cu şcoli din Bulgaria, Marea Britanie, Franţa, Spania, Germania şi Belgia. Între 2009 şi 2011 s-a derulat proiectul Bringing Ideas Into Life, tot în cadrul programului Comenius.

Şcoala Gimnazială "Miron Costin" este şi şcoală de aplicaţie pentru facultăţile Universităţii „Dunărea de Jos”, numeroşi studenţi susţinând practica pedagogică sub îndrumarea cadrelor didactice ale şcolii.

Ţinte strategice:

  1. Asigurarea unui demers instructiv-educativ de calitate, care să asigure creşterea nivelului de performanţă a elevilor, prin implementarea unui curriculum centrat pe dezvoltarea competenţelor-cheie şi a strategiilor personalizate, în spiritul educaţiei incluzive şi a valorilor democraţiei.
  2. Asigurarea unui corp profesoral şi administrativ de înaltă calificare, cu o motivație superioară prin implementarea unui management de tip participativ.
  3. Optimizarea mediului școlar prin asigurarea de condiții moderne și funcționale şi a unui climat de siguranță fizică şi psihică în şcoală.
  4. Dezvoltarea dimensiunii europene prin derularea proiectelor și parteneriatelor educaționale locale, naționale, europene orientate spre educația durabilă și voluntariat.

Curriculum la decizia elevilor din oferta şcolii

            Școala Gimnazială ”Miron Costin” Galați valorizează experiențele și pasiunile elevilor săi, încurajând o învățare autentică, care are în vedere o motivație puternică și relevanță pentru viitor.  Astfel, în anul școlar 2023-2024 în cadrul proiectului Erasmus+ ”Together for a Successful School Community”, cu nr. de referință 2023-1-RO01-KA122-SCH000120827, se vor derula 3 opționale bazate pe Tehnologia informațiilor și comunicațiilor, respectiv curriculum la decizia elevilor din oferta şcolii, după cum urmează:

  •             Învățământ gimnazial: 9 clase, prof. Penu Ionela-Mihaela

– ”Let’s code!” (elevii din clasele a V-a)

– ”Robotică” (elevii din clasele a VI-a și a VII-a)

  •             Învățământ primar: 1 clasă, prof. înv. primar Stănilă Camelia

– ”Magie prin tehnologie” (elevii din clasa I)

            Rolul formativ al școlii este reflectat de crearea de contexte favorabile învățării active, pe principiul ”learning by doing”, intervenția tehnologică în viața școlarului având o contribuție constructivă în activitatea zilnică, totodată oferind un grad de satisfacție sporit față de serviciile educaționale oferite de unitatea noastră de învățământ.

LISTA OPȚIONALELOR CARE SE VOR STUDIA

ÎN ANUL ȘCOLAR 2024-2025

 

Aprobat în Consiliul de Administrație din 12.01.2024 

 

  1. Învățământ preșcolar

 

NR. CRT.

ARIA CURRICULARĂ

TITLUL OPȚIONALULUI

PROPUNĂTORI

GRUPA MIJLOCIE

1

 

Sport, mișcare – sănătate curată

Portase Crina-Ștefania

GRUPA MARE

1

 

Prietenii lui Creionel

    Tolea Luiza-Doina

 

  1. Învățământ primar:

 

NR. CRT.

ARIA CURRICULARĂ

TITLUL OPȚIONALULUI

CLASA

PROPUNĂTORI

CLASA PREGĂTITOARE

   

Se alege în septembrie 2024

   
 

CLASELE I-IV

1. 

Integrat 

Magia scrisului de mână

II A

Roșu Ileana-Liliana

2. 

Integrat

Robomate

II D

Cristea Teodora

3.

Integrat

Magie prin tehnologie

II E

Stănilă Camelia

4.

Matematică și științe ale naturii

Matematică și științe în societatea cunoașterii

III A

Dănăilă Mihaela

5.

Matematică și științe ale naturii

Matematică și științe în societatea cunoașterii

III B

Vasile Geanina

6.

Matematică și științe ale naturii

Matematică interactivă

III D

Lupu Adina

7.

Matematică și științe ale naturii

Matematică distractivă

III E

Teleucă Nicoleta

8.

Limbă și Comunicare

Storyland

IV A

Constantin Viorica

9.

Limbă și Comunicare

Storyland

IV C

Constantin Viorica

10.

Matematică și științe ale naturii

Matematică și științe în societatea cunoașterii

IV D

Ispas Claudia-Nicoleta


 

  1. Învățământ gimnazial:

 

NR. CRT.

ARIA CURRICULARĂ

TITLUL OPȚIONALULUI

CLASA

PROPUNĂTORI

CLASA A V-A

1.

LIMBĂ ȘI COMUNICARE

Reporter pentru o zi

V A

Dragomir Mirela

2.

TEHNOLOGII

Let’s Code

V B, V C, V D

Penu Ionela-Mihaela

3.

MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE

Educație pentru sănătate

V E

Pavăl Danusia

CLASA A VI-A

1.

LIMBĂ ȘI COMUNICARE

Limba și literatura română – aprofundare

VI A

Ciubotaru Liliana-Adriana

2.

TEHNOLOGII

Robotică

VI C

Penu Ionela-Mihaela

3.

CONSILIERE ȘI ORIENTARE

Pregătiți pentru viață

a VI-a B, VI E

Lefter Alina

4. 

OM ȘI SOCIETATE

Mai întâi caracterul !

a VI- a D

Rășcanu Gabriela-Tereza

 

CLASA A VII A

1. 

LIMBĂ ȘI COMUNICARE

Reporter pentru o zi

VII A

Dragomir Mirela

2.

TEHNOLOGII

Robotică

VII D

Penu Ionela-Mihaela

3.

MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE

Matematică – aprofundare

VII B

VII C

Pavel Elena

Teodor Mihaela

 

CLASA A VIII-A

1.

LIMBĂ ȘI COMUNICARE

Limba și literatura română- aprofundare

VIII A, VIII B, VIII C

Filipache Dana-Mihaela

Dragomir Mirela

2.

MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE

Matematică – aprofundare

VIII A

VIII B, VIII C

VIII D

Ghintuială Tudorița

Pavel Elena

Teodor Mihaela