Ofertă educaţională

La 83 de ani de la înfiinţare, şcoala dispune de patru corpuri de clădiri moderne – ultima renovare fiind făcută în anul şcolar 2007-2008, un număr de 20 de săli de clasă şi laboratoare de fizică, chimie, biologie, informatică, AeL, sală de sport utilate cu mobilier ergonomic, având cele mai moderne mijloace de învăţământ, sală de festivităţi şi bibliotecă cu peste 1500 volume şi sală de lectură.

Şcoala este total informatizată, dispune de 50 de calculatoare şi laptopuri care sunt legate în reţea şi la Internet.

Procesul instructiv educativ este asigurat de un număr de 66 de cadre didactice, toate calificate.

Rezultatele activităţilor desfăşurate de colectivul didactic au fost apreciate de-a lungul timpului de conducerea municipiului, care ne-a acordat de cinci ori DIPLOMA de ONOARE a municipiului Galaţi.

Foştii noştri elevi se regăsesc astăzi printre personalităţile vieţii culturale, economice şi ştiinţifice locale şi naţionale. Cei mai tineri dintre ei se află pe băncile celor mai prestigioase licee din Galaţi precum şi, studenţi ai celor mai faimoase universităţi din ţară şi din lume.

Din anul şcolar 2002-2003 şcoala a deschis, în cadrul programului COMENIUS II, un parteneriat educaţional cu şcoli din Bulgaria, Marea Britanie, Franţa, Spania, Germania şi Belgia. Între 2009 şi 2011 s-a derulat proiectul Bringing Ideas Into Life, tot în cadrul programului Comenius.

Şcoala Gimnazială "Miron Costin" este şi şcoală de aplicaţie pentru facultăţile Universităţii „Dunărea de Jos”, numeroşi studenţi susţinând practica pedagogică sub îndrumarea cadrelor didactice ale şcolii.

Ţinte strategice:

  1. Asigurarea unui demers instructiv-educativ de calitate, care să asigure creşterea nivelului de performanţă a elevilor, prin implementarea unui curriculum centrat pe dezvoltarea competenţelor-cheie şi a strategiilor personalizate, în spiritul educaţiei incluzive şi a valorilor democraţiei.
  2. Asigurarea unui corp profesoral şi administrativ de înaltă calificare, cu o motivație superioară prin implementarea unui management de tip participativ.
  3. Optimizarea mediului școlar prin asigurarea de condiții moderne și funcționale şi a unui climat de siguranță fizică şi psihică în şcoală.
  4. Dezvoltarea dimensiunii europene prin derularea proiectelor și parteneriatelor educaționale locale, naționale, europene orientate spre educația durabilă și voluntariat.

 

 

Pentru anul şcolar 2018-2019, vă propunem  următoarea ofertă educaţională extracurriculară:

 

OFERTĂ CURRICULUM LA DECIZIA ȘCOLII AN ȘCOLAR 2018-2019

Pachete de discipline opționale propuse spre alegere părinților de la fiecare clasă

 

Şcoala Gimnazială ”Miron Costin” Galaţi şi-a conturat de-a lungul anilor o personalitate puternică în comunitatea locală, prin acţiuni diversificate.

   Atenţia deosebită pentru studiul limbilor străine, a T.I.C.-ului a facilitat accesul elevilor în derularea programelor internaţionale, precum şi admiterea la liceu în clase cu profil bilingv. Oferta curriculară urmăreşte ca şi în anul şcolar 2018-2019 să folosească cu randament maxim resursele umane şi cele materiale pentru a răspunde nevoilor şi intereselor elevilor şi părinţilor.

   Ca urmare a rezultatelor elevilor la concursurile şcolare, atestate Cambridge, Delf, concursul Discover English, olimpiada internațională de limbă neoelenă, olimpiade şcolare, proiecte Erasmus şi în acest an şcolar s-au propus opţionale aparţinând ariei Limbă şi Comunicare/ Matematică şi ştiinţe/ Om şi societate/ Artă, precum și opționale ce presupun o abordare integrată.

   Opţionalele răspund cerinţelor unei educaţii civice, a unei educaţii pentru sănătate, în vederea adaptării actualilor elevi şi viitorilor adulţi din perspectiva unei societăţi care este într-o continuă schimbare.

  1. ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR

NR. CRT.

ARIA CURRICULARĂ

TITLUL OPȚIONALULUI

PROPUNĂTORI

GRUPA MIJLOCIE

1

DEZVOLTAREA LIMBAJULUI

TRĂISTUŢA CU POVEŞTI

STOICA C.

GRUPA MARE

1

DEZVOLTAREA LIMBAJULUI

CĂSUŢA CU POVEŞTI

TOLEA L.

 

  1. ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR

NR. CRT.

ARIA CURRICULARĂ

TITLUL OPȚIONALULUI

PROPUNĂTORI

CLASA PREGĂTITOARE

1

 

EDUCAŢIE PRIN ŞAH

CUCU G.

CLASA I

1

LIMBĂ ȘI COMUNICARE

PUȘCULIȚA CU LECTURI

ROŞU L.

CĂLIN C.

NECULA L.

 

CRISTEA T.

2

MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE

LABOTARORUL LUI DEXTER

CLASA A II A

1

LIMBĂ ȘI COMUNICARE

PUȘCULIȚA CU POVEȘTI

DĂNĂILĂ M.

 

VASILE G.

PERJERU G.

BALTARIU E.

2

MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE

MATEMATICĂ DISTRACTIVĂ

CLASA A III A

1

LIMBĂ ŞI COMUNICARE

PUȘCULIȚA CU LECTURI

ISPAS C.

 

 

BÂRZU M.

STAN C.

GOIDESCU M.

2

MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE

MICUL MATEMATICIAN

CLASA A IV A

1.

LIMBĂ ȘI COMUNICARE

LIMBA GREACĂ CU PRIETENII MEI

SCORȚEANU C.

 

 

SOCEANU G.

 

 

BORDEI I.

 

DRUJA D.

2.

MATEMATICĂ ŞI ȘTIINȚE

MATEMATICA… CU ȘI FĂRĂ PROBLEME

3. MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE

MATE CEL ISTEȚ

4.

MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE

MATEMATICĂ DISTRACTIVĂ

 

  1. ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL

NR. CRT.

ARIA CURRICULARĂ

TITLUL OPȚIONALULUI

PROPUNĂTORI

CLASA A V A

1

LIMBĂ ȘI COMUNICARE

ABORDARE INTEGRATĂ

LECTURA ȘI ABILITĂȚILE DE VIAȚĂ

FILIPACHE D. 

DRAGOMIR M. 

CIUBOTARU A. 

2

LIMBĂ ŞI COMUNICARE

 

ATELIER DELF

 

TRITEAN L.

3

CROSSCURRICULAR

EDUCAȚIE ECOLOGICĂ ȘI DE PROTECȚIE A MEDIULUI

CALCIU K. 

PAVĂL D.

 

CLASA A VI A

1

LIMBĂ ȘI COMUNICARE

ABORDARE INTEGRATĂ

LECTURA ȘI DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR DE VIAȚĂ

FILIPACHE D.

MODIGA M.

2

LIMBĂ ȘI COMUNICARE

ABORDARE INTEGRATĂ

LIMBA NEOELENĂ ȘI CIVILIZAȚIA GREACĂ

SCORȚEANU C.

3

LIMBĂ ȘI COMUNICARE

ABORDARE INTEGRATĂ

ATELIER DELF TRITEAN L.

4

CROSSCURRICULAR

EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE

CALCIU K.

PAVĂL D.

CLASA A VII A

1

LIMBĂ ȘI COMUNICARE

CITESC, CREEZ ȘI MĂ DISTREZ

CIUBOTARU A.

DRAGOMIR M.

DILIPACHE D.

MODIGA M.

2

MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE

BAZELE INFORMATICII

PENU I.

3

CROSSCURRICULAR

EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE

CALCIU K.

CLASA A VIII A

1

LIMBĂ ȘI COMUNICARE

COMPUNERI LA START

CIUBOTARU A.

DRAGOMIR M.

FILIPACHE D.

MODIGA M.

 

La nivelul școlii, în anul școlar 2018-2019, funcționează următoarele cercuri:

 

NUMELE CERCULUI

DOMENIUL

PROFESOR COORDONATOR

OBSERVAȚII

D-Eco-Art

Ecologie si arta

DUMITRIU SIMONA

IVAN A, GOREA M, CALCIU K

Cerc VOLEI

Sport de performanță

MOISII DAN

 

Cerc FOTBAL

Sport de performanță

CUCU GABRIEL

 

Cerc Șah

Sport de performanță

COJOCARU AUREL

 

Ansamblu coral

Muzică

BEZMAN THEODORA

 

Club de teatru și lectură

Literatură

DRAGOMIR MIRELA

 

 

 

Din anul şcolar 2007-2008, în sprijinul şcolii s-a înfiinţat Asociaţia MIRON COSTIN a cadrelor didactice, părinţilor şi foştilor elevi ai şcolii, cu personalitate juridică şi statut de ONG.