Ofertă educaţională

La 80 de ani de la înfiinţare, şcoala dispune de patru corpuri de clădiri moderne – ultima renovare fiind făcută în anul şcolar 2007-2008, un număr de 20 de săli de clasă şi laboratoare de fizică, chimie, biologie, informatică, AeL, sală de sport utilate cu mobilier ergonomic, având cele mai moderne mijloace de învăţământ, sală de festivităţi şi bibliotecă cu peste 1500 volume şi sală de lectură.

Şcoala este total informatizată, dispune de 50 de calculatoare şi laptopuri care sunt legate în reţea şi la Internet.

Procesul instructiv educativ este asigurat de un număr de 68 de cadre didactice, toate calificate.

Rezultatele activităţilor desfăşurate de colectivul didactic au fost apreciate de-a lungul timpului de conducerea municipiului, care ne-a acordat de cinci ori DIPLOMA de ONOARE a municipiului Galaţi.

Foştii noştri elevi se regăsesc astăzi printre personalităţile vieţii culturale, economice şi ştiinţifice locale şi naţionale. Cei mai tineri dintre ei se află pe băncile celor mai prestigioase licee din Galaţi precum şi, studenţi ai celor mai faimoase universităţi din ţară şi din lume.

Din anul şcolar 2002-2003 şcoala a deschis, în cadrul programului COMENIUS II, un parteneriat educaţional cu şcoli din Bulgaria, Marea Britanie, Franţa, Spania, Germania şi Belgia.

Şcoala Gimnazială "Miron Costin" este şi şcoală de aplicaţie pentru facultăţile Universităţii „Dunărea de Jos”, numeroşi studenţi susţinând practica pedagogică sub îndrumarea cadrelor didactice ale şcolii.

Ţinte strategice:

  1. Creşterea nivelului de performanţă a elevilor prin implementarea unui curriculum centrat pe dezvoltarea competenţelor-cheie şi prin participarea la competiţii, concursuri şi olimpiade şcolare.
  2. Realizarea unei şcoli incluzive prin adoptarea strategiilor de personalizare a procesului instructiv-educativ, prevenirea eşecului şcolar şi includerea tuturor elevilor  într-o formă superioară de şcolarizare.
  3. Implementarea reformei manageriale în toate domeniile majore pe baza valorilor promovate de şcoală, a unui sistem flexibil de circulaţie a informaţiei şi a unei mari deschideri spre colaborarea cu partenerii educaţionali.
  4. Formarea continuă a cadrelor didactice pentru aplicarea metodelor active, folosirea strategiilor şi mijloacelor moderne de educaţie, management pozitiv al clasei de elevi.
  5. Dezvoltarea activităţilor educative extracurriculare orientate spre educaţia pentru dezvoltare durabilă, voluntariat, derularea proiectelor şi parteneratelor.
  6. Modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale a şcolii în vederea asigurării mijloacelor necesare promovării unui învăţământ modern, de calitate, bazat pe modelare experimentală şi generalizarea utilizării TIC în predare.

 

Pentru anul şcolar 2017-2018, vă propunem  următoarea ofertă educaţională extracurriculară:

 

OFERTĂ CURRICULUM LA DECIZIA ȘCOLII AN ȘCOLAR 2017-2018

Pachete de discipline opționale propuse spre alegere părinților de la fiecare clasă

 

Şcoala Gimnazială ”Miron Costin” Galaţi şi-a conturat de-a lungul anilor o personalitate puternică în comunitatea locală, prin acţiuni diversificate.

   Atenţia deosebită pentru studiul limbilor străine, a T.I.C.-ului a facilitat accesul elevilor în derularea programelor internaţionale, precum şi admiterea la liceu în clase cu profil bilingv. Oferta curriculară urmăreşte ca şi în  anul şcolar 2017-2018 să folosească cu randament maxim resursele umane şi cele materiale pentru a răspunde nevoilor şi intereselor elevilor şi părinţilor.

   Ca urmare a rezultatelor elevilor la concursurile şcolare, atestate Cambridge, Delf, concursul Discover English, olimpiada internațională de limbă neoelenă, olimpiade şcolare, proiecte Erasmus şi în acest an şcolar s-au propus opţionale aparţinând ariei Limbă şi Comunicare/ Matematică şi ştiinţe/ Om şi societate/ Artă, precum și opționale ce presupun o abordare integrată.

   Opţionalele răspund cerinţelor unei educaţii civice, a unei educaţii pentru sănătate, în vederea adaptării actualilor elevi şi viitorilor adulţi din perspectiva unei societăţi care este într-o continuă schimbare.

  1. ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR

NR. CRT.

ARIA CURRICULARĂ

TITLUL OPȚIONALULUI

PROPUNĂTORI

GRUPA MARE

1

ED. PLASTICĂ

MICUL PICTOR

TOLEA LUIZA

2

LIMBĂ ŞI COMUNICARE

DEZVOLTAREA LIMBAJULUI. ÎN LUMEA POVEŞTILOR

 

3

ŞTIINŢE

ÎN LUMEA LUI PITICLIC

 

GRUPA MIJLOCIE

1

LIMBĂ ŞI COMUNICARE

ÎN LUMEA POVEŞTILOR

MIRICĂ OANA

2

OM ŞI SOCIETATE

HAI LA DRUM MICI PIETONI

 

3

EDUCAŢIE PLASTICĂ

SIMFONIA CULORILOR

 

 

  1. ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR

NR. CRT.

ARIA CURRICULARĂ

TITLUL OPȚIONALULUI

PROPUNĂTORI

CLASA PREGĂTITOARE

1

Se va stabili oferta C.D.Ş. în sept. 2017, în funcţie de chestionarele aplicate după înscrierea elevilor

 

ROŞU L.

CĂLIN C.

LUPU A.

 

2

 

 

3

 

 

CLASA I

1

CONSILIERE ȘI ORIENTARE

EDUCAȚIE RUTIERĂ

DĂNĂILĂ M.

FERENDINO E.

MOSORA C.

BACANĂ C.

2

LIMBĂ ȘI COMUNICARE

PUȘCULIȚA CU LECTURI

3

MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE

MATEMATICĂ DISTRACTIVĂ

CLASA A II A

1

CONSILIERE ȘI ORIENTARE

ȘTIU SĂ MĂ COMPORT?

GOIDESCU M.

BARZU M.

STAN C.

ISPAS C.

2

LIMBĂ ȘI COMUNICARE

CUFĂRUL CU POVEȘTI

3

MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE

MATEMATICĂ DISTRACTIVĂ

CLASA A III A

1

MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE

MATEMATICĂ DISTRACTIVĂ

CATEDRA DE LB. ENGLEZĂ

SOCEANU G.

SCÎNTEI L.

DRUJA D.

GRIGORICĂ S.

2

LIMBĂ ŞI COMUNICARE

LITERATURĂ PENTRU COPII

3

LIMBĂ ŞI COMUNICARE

LIMBA GREACĂ CU PRIETENII MEI

CLASA A IV A

1.

MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE

EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE

RUSU C.

COTOS L.

PARASCHIV M.

RÂNCEANU C.

2.

LIMBĂ ŞI COMUNICARE

PUSCULIŢA CU LECTURI

3.

MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE

PROBLEME FĂRĂ PROBLEME

 

  1. ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL

NR. CRT.

ARIA CURRICULARĂ

TITLUL OPȚIONALULUI

PROPUNĂTORI

CLASA A V A

1

LIMBĂ ȘI COMUNICARE

LECTURA ȘI ABILITĂȚILE DE VIAȚĂ

FILIPACHE D.

DRAGOMIR M.

CIUBOTARU A.

2

ABORDARE INTEGRATĂ

LIMBĂ ŞI COMUNICARE /

OM ȘI SOCIETATE

LIMBA NEOELENĂ ȘI CIVILIZAȚIA GRECIEI ANTICE

 

SCORTEANU C. / DUMITRIU S.

3

ABORDARE INTEGRATĂ

ȘTIINȚE

EDUCAȚIE ECOLOGICĂ ȘI DE PROTECȚIE A MEDIULUI

CALCIU K.

PAVĂL D.

CHIOSEA C.

CLASA A VI A

1

LIMBĂ ȘI COMUNICARE

LECTURA ȘI ABILITĂȚILE DE VIAȚĂ

CIUBOTARU A.

DRAGOMIR M.

FILIPACHE D.

MODIGA M.

2

TEHNOLOGII

BAZELE INFORMATICII

PENU I.

3

ABORDARE INTEGRATĂ / ȘTIINȚE

EDUCAȚIE ECOLOGICĂ ȘI DE PROTECȚIE A MEDIULUI

CALCIU K.

PAVĂL D.

CHIOSEA C.

CLASA A VII A

1

LIMBĂ ȘI COMUNICARE

COMPUNERI DE NOTA 10

FILIPACHE D.

DRAGOMIR M.

CIUBOTARU A.

MODIGA M.

2

TEHNOLOGII

BAZELE INFORMATICII

PENU I.

3

MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE

EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE

CALCIU K.

PAVĂL D.

CLASA A VIII A

1

LIMBĂ ȘI COMUNICARE

COMPUNERI DE NOTA 10

CIUBOTARU A.

FILIPACHE D.

DRAGOMIR M.

MODIGA M.

2

OM ŞI SOCIETATE

MARI PERSONALITĂȚI ALE ISTORIEI

DUMITRIU S.

STAN I.

3

ARTE

MUZICA PE MERIDIANELE LUMII

BEZMAN T.

 

Extinderi învățământul gimnazial

Extindere engleză – 1 oră VII B

Extindere biologie 5 ore clasele a VIII a A, B, C,D, 

 

Din anul şcolar 2007-2008, în sprijinul şcolii s-a înfiinţat Asociaţia MIRON COSTIN a cadrelor didactice, părinţilor şi foştilor elevi ai şcolii, cu personalitate juridică şi statut de ONG.