Trepte de istorie

Şcoala Gimnazială „Miron Costin” este amplasată în zona centrală a cartierului Aurel Vlaicu, fiind şi singura instituţie de acest gen la o populaţie de peste 20.000 de locuitori.

Unitatea şcolară a fost inaugurată în anul 1936, în acea perioadă cartierul fiind nou, ca rezultat al împroprietăririi veteranilor din  primul război mondial. În perioada interbelică, trei dintre corpurile de clădire constituiau şcoli distincte: Şcoala de băieţi Miron Costin, Şcoala de fete Oltea Doamna (pe bulevardul Alba-Iulia, nr. 1 – 2) şi Şcoala Vintilă Brătianu (pe strada Tecuci). În anul 1995 celor trei corpuri de clădire li s–a adăugat unul nou, cu două etaje. Construirea noului corp de clădire a fost o necesitate datorită construirii unui număr impresionant de blocuri în acest cartier în perioada anterioară anului 1989. Majoritatea locuitorilor cartierului deserveau platforma Combinatului Siderurgic.

Cartierul Aurel Vlaicu s-a extins foarte mult în deceniu trecut, iar Şcoala Gimnazială “Miron Costin” a devenit cea mai mare unitate şcolară din judeţ şi una din cele mai mari din ţară, cu un efectiv de circa 3.000 de elevi. Datorită numărului redus de săli de clasă, conducerea şcolii a fost nevoită să recurgă la soluţii improvizate; timp de câţiva ani, 800 de elevi au fost nevoiţi să înveţe în camere de cămin transformate ad-hoc în săli de clasă, din căminele de elevi ale Grupului Şcolar Metalurgic şi Grupului Şcolar „Gheorghe Asachi”.

În ciuda acestor dificultăţi, Şcoala „Miron Costin” şi-a îmbunătăţit necontenit baza materială, conducerea şcolii fiind constant susţinută de comunitate. Prin ingeniozitatea profesorului Ilie Dumanovschi, pe atunci directorul şcolii, au fost amenajate laboratoare moderne de fizică – chimie şi de biologie. Cea mai importantă realizare a fost înfiinţarea primului laborator de informatică dintr-o şcoală generală, exclusiv prin donaţii şi sponsorizări, laborator care a fost ulterior conectat la Internet, tot cu sprijinul comunităţii locale. Toate sălile de clasă au fost dotate cu mobilier nou şi modern proiectat în şcoală, prin contribuţia financiară a Comitetului de părinţi şi la iniţiativa aceluiaşi profesor Ilie Dumanovschi, a cărui experienţă managerială de peste 18 ani a servit ca model viitorilor directori ai şcolii, prof. Marian Prada, prof. Viorica Moineagu şi directorilor adjuncţi prof. Ovidiu-Ionel Palade, prof. Nastasia Stancu, prof. Tudoriţa Ghinuială, Elena-Simona Dumitriu.

Şcoala „Miron Costin” are o organizare a spaţiului atipică, fiind construită din patru corpuri de clădire, unul dintre acestea situat pe strada Tecuci la nr. 160, la peste 800 de metri de sediu. În ciuda dificultăţilor generate de numărul foarte mare de elevi şi de spaţiul insuficient, Şcoala „Miron Costin” şi-a depăşit condiţia sa marginală de şcoală de cartier, devenind în ultimii 15 ani o unitate reprezentativă a învăţământului gălăţean.

Numai din 2002 şi până astăzi elevii şcolii au adus peste numeroase premii la concursurile şcolare pe discipline, titularii acestor premii fiind: Teacă Mădălina, Răzmeriţă Lucian, Măzăroaie Cristina, Mogoş Elena, Leonte Maria, Dimitriu Petru, Ursu Elena. Aceştia au păşit apoi cu fruntea sus în clasele a IX-a ale liceelor de elită din Galaţi.

Mulţi dintre elevii Şcolii „Miron Costin” sunt astăzi studenţi si absolventi ai unor universităţi de prestigiu din Occident şi din S.U.A.. Amintim aici câteva nume: Tudoraşcu Oana, Voinea Cristina şi Dumitraşcu Alex în Germania la I. U. Bruchsal, fraţii Ciprian şi Alina Stratulat bursieri – unul la Harvard şi celălalt la Standford, Bordei Valentina la Hchschule Bremerhaven, Sima Cristina la Bates Collage în Statele Unite, Patriche Cristina la University of Leeds, Monea Valentin şi Moldovan Cătălin la Aston University Birmingham, Vlădescu Camelia şi Traian Laurenţiu la University of Sheffield, Grigore Costin MBA la Warwick Business School, Mogoş Elena la University of Edinburgh, Pascu Andrei la University of Worcester, fraţii Aniţei Dragoş şi Ana-Maria, la Zealand Institute of Business and Technology în Danemarca, respectiv la Business Academy Copenhagen North, Brătuleanu Paula master la Universite de Havre în Franţa, Grigoriţă Alin la Hanze Institute of Technology în Olanda, Cotoranu Andreea la Universitat Konstanz în Germania.

Corpul profesoral actual poate fi considerat unul de elită, majoritatea profesorilor şi  învăţătorilor având gradul didactic I, studii de perfecţionare postuniversitare sau masterat. Preocuparea pentru autoperfecţionare se poate constata şi din lunga listă a cadrelor didactice care participă la cursuri de perfecţionare sub egida Inspectoratului Şcolar Judeţean, a Casei Corpului Didactic sau a Ministerului Educaţiei Naţionale. Cadrele didactice s-au implicat şi în proiecte internaţionale (Comenius, Grundtvig, Erasmus+) şi în diferite parteneriate instituţionale.

Anul acesta, Şcoala „Miron Costin” sărbătoreşte 85 de ani de existenţă şi se poate mândri cu numeroase personalităţi ale vieţii culturale şi ştiinţifice precum şi cu întreprinzători de succes care de-a lungul deceniilor i-au fost elevi. 

De-a lungul existenţei sale, Şcoala „Miron Costin” şi-a recrutat elevii din circumscripţia şcolară care se confruntă cu perimetrul actualului cartier Aurel Vlaicu (fost I. C. Frimu).

Dinamica structurii şcolii a suferit numeroase modificări, generate de schimbările urbanistice survenite în ultimii 20 de ani.

Până în anii '80 ai secolului trecut, populaţia şcolară era în general constantă, cu fluctuaţii numerice nesemnificative. După această perioadă vechiul cartier de case a fost demolat, în perimetrul său construindu-se blocuri de locuinţe. Structura demografică şi mediul social  s-au schimbat fundamental, în locul unui cartier relativ îmbătrânit apărând unul cu multe familii de tineri. Acest  fapt s-a repercutat şi asupra dinamicii demografice, populaţia crescând treptat şi rapid, ajungând în anii 1995 – 1997 la cifra record de 3.000 de elevi. Sporul demografic a scăzut apoi, treptat, antrenând şi descreşterea semnificativă a populaţiei şcolare, în anul şcolar 2015 – 2016 fiind înscrişi în evidenţele şcolare un număr de doar 1200 de elevi. Studiile predictive asupra dinamicii demografice a cartierului indică o stabilizare a cifrei de şcolarizare, cu o uşoară tendinţă ascendentă pentru următorii 5 ani. În aceste condiţii, se poate estima o stabilitate a numărului de elevi şi, implicit, a numărului de cadre didactice pentru viitorul apropiat. Fenomenul migraţiei forţei de muncă a produs, însă, perturbări semnificative asupra dinamicii demografice, mai cu seamă în perioda post-aderării la Uniunea Europeană, prin liberalizarea pieţii muncii. Este una dintre marile ameninţări care a afectat negativ stabilitatea şi capacitatea de predicţie a cifrei de şcolarizare.