Date în curs de actualizare

Echipa managerială:

Director: prof. Moineagu Viorica

Director adjunct: prof. Scîntei Liliana

Personal didactic

Toate cadrele didactice ale şcolii sunt calificate şi se împart după cum urmează: 2 educatoare, 26 învăţătoare, 42 profesori.

  • Titulari: 59 cadre didactice
  • Suplinitori: 3 cadre didactice
  • Detaşaţi: 5
  • Asociați: 2
  • 1 debutant
  • 10 cu grad didactic definitiv
  • 11 cu grad didactic II
  • 47 cu grad didactic I

Încadrare educatori

în anul şcolar 2021 – 2022

Grădiniţa cu Program Normal Nr. 20 – Structură a Şcolii Gimnaziale “Miron Costin”

NR.

CRT.

GRUPA

NUMELE ŞI PRENUMELE EDUCATORULUI

1. Grupa mijlocie

Portase Crina-Ștefania

2. Grupa mare Tolea Luiza-Doina

Total: 2 grupe

Total: 2 grupe în ciclul preşcolar

 

 

Încadrare învăţători

în anul şcolar 2022 – 2023

NR.

CRT.

CLASA

NUMELE ŞI PRENUMELE ÎNVĂŢĂTORULUI

1.

Pregătitoare A

Roșu Ileana-Liliana

2.

Pregătitoare B

Călin Carmen-Anca

3.

Pregătitoare C

Necula Liliana

4.

Pregătitoare D

Cristea Teodora-Artemis

5. Pregătitoare E

Stănilă Camelia

Total: 5 clase

1.

I A

Dănăilă Mihaela

2.

I B

Vasile Geanina (Muscă Voicu Corina)

3.

I C

Pagu Gabriela

4.

I D

Lupu Adina

5. I E

Pătrașcu Elena-Loredana

Total: 5 clase

1.

II A

Bohotineanu Mirela

2.

II B

Stan Cornelia

3.

II C

Goidescu Mioara

4.

II D

Ispas Claudia-Nicoleta

     

Total: 4 clase

1.

III A

Scîntei Liliana

2.

III B

Soceanu Gabriela

3.

III C

Druja Daniela

4.

III D

Palade Vasilica

5. III E Concită Elena (Ferendino Elena)

Total: 5 clase

1.

IV A

Petică Veronica

2.

IV B

Rusu Camelia

3.

IV C

Paraschiv Mariana

4.

IV D

Rânceanu Livia-Corina
5. IV E

Cotos Lenuța

Total: 5 clase

Total 24 clase în ciclul primar

 

 

 

Încadrare diriginţi

în anul şcolar 2022 – 2023

NR.

CRT.

CLASA

NUMELE ŞI PRENUMELE DIRIGINTELUI

1.

V A

Dragomir Mirela

2.

V B

Scorțeanu Corina

3.

V C

Obuzic Doina

4.

V D

Tritean Loredana-Raluca

Total: 4 clase

1.

VI A

Filipache Dana-Mihaela

2.

VI B

Moisii Dan

3.

VI C

Popovici Angela

4.

VI D

Teodor Mihaela

Total: 4 clase

1.

VII A

Pavăl Danusia

2.

VII B

Ceapă Svetlana

3.

VII C

Cucu Gabriel

4.

VII D

Ciubotaru Liliana-Adriana
     

Total: 4 clase

1.

VIII A

Ghintuială Tudorița

2.

VIII B

Modiga Marinela

3.

VIII C

Rășcanu Gabriela-Tereza

4.

VIII D

Penu Ionela-Mihaela
5. VIII E

Petrujinschi Adina

Total: 5 clase

Total 17 clase în ciclul gimnazial

 

 

ÎNCADRAREA PERSONALULUI DIDACTIC

CICLUL GIMNAZIAL

în anul şcolar 2021-2022

 

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, LIMBA LATINĂ 79 ore

Nr.

crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr. ore

catedra

Norma

OBS

Clase de predare

1

CIUBOTARU LILIANA ADRIANA

18

1

titular

6DLRO 6DOPT 7CLRO 7ELRO 8DLRO 8DOPT

2

DRAGOMIR MIRELA

18

1

titular

5BLRO 6BLRO 6BOPT 7ALRO 7ALLA 8BLRO

3

FILIPACHE DANA MIHAELA

21

1,17

titular

5ALRO 5CLRO 6ALRO 7DLRO 8ALRO 8AOPT

4

MODIGA MARINELA

18

1

titular

5DLRO 6CLRO 6COPT 7BLRO 8CLRO 8COPT

5

MOȘESCU ANTOANELA-EMANUELA

4

0,22

titular

7BLLA 7CLLA 7DLLA 7ELLA

TOTAL

79

 

LIMBA ENGLEZĂ 66 ore

Nr.

crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr. ore catedra

Norma

OBS

Clase de predare

1

CONSTANTIN VIORICA

14

0,7777

titular

  PA PB PC PD PE 1A 1B 1C 2C 2D 8C 8D

2

MOINEAGU VIORICA

12

1.3333

titular

(dir.)

2A 2B 3B 5A 6B 7B 8B

3

OBUZIC DOINA

20

1,1111

titular

  1D 2E 3A 3C 4C 6A 6C 6D 7A 7C 7E

5

SCORȚEANU CORINA

20

1.1111

titular

 3D 3E 4A 4B 4D 5B 5C 5D 7D 8A

TOTAL

66

 

LIMBA FRANCEZĂ  34 ore

Nr.

crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr. ore

catedra

Norma

OBS

Clase de predare

1

GHEORGHE OLIMPIA MELANIA

16

0,8889

titular

5B 5C 6A 6D 7C 7E 8C 8D

2

TRITEAN LOREDANA RALUCA

18

1

titular

5A 5D 6B 6C 7A 7B 7D 8A 8B

TOTAL

34

 

ISTORIE ȘI EDUCAȚIE SOCIALĂ   42 ore

Nr

crt

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr ore

catedra

Norma

OBS

Clase de predare

1

DUMITRIU ELENA SIMONA 16 1.4444 titular (dir.adj.) 5Aist  5AEDS 5Dist  5DEDS 6BIST 6DIST 7BIST 7BEDS 7EIST 7EEDS 8AIST 8CIST

2

IVAN ALINA 4 0,2222

detaşat C.J.R.A.E.

obligaţie catedră

5BEDS 5CEDS 8AEDS 8BCDȘ – START ÎN CARIERĂ

3

RADU PAUL FLORIN

7

0,3889

asociat

6AEDS 6BEDS 6CEDS 6DEDS 8BEDS 8CEDS 8DEDS

4

STAN IONEL

16

1

titular

5BIST 5CIST 6AIST 6CIST 7AIST 7AEDS 7CIST 7CEDS 7DIST 7DEDS 8BIST 8DIST

TOTAL

42

 

RELIGIE 40 ore

Nr.

crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr ore

catedra

Norma

OBS

Clase de predare

1

CAPOTĂ OANA ALEXANDRA

1

0,0556

titular

PA

2

CEAPĂ SVETLANA

19

1.0556

titular

PB PC PD PE 1B 1D 2C 2E 5A 5B 5C 6A 6B 6D 7D 8A 8B 8C 8D

3

NISTOR VALENTIN

2

0,1111

suplinitor

2D 3A

4

RĂȘCANU GABRIELA TEREZA

18

1

titular

1A 1C 2A 2B 3B 3C 3D 3E 4A 4B 4C 4D 5D 6C 7A 7B 7C 7E

5

TĂNASE GEANINA

0

0

titular

Decizie de pensie până în 10.08.2022

TOTAL

40

 

 

MATEMATICĂ 68 ore

Nr.

crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr ore

catedra

Norma

OBS

Clase de predare

1

GHINTUIALĂ TUDORIȚA 20 1,11 titular 5A 6C 6D 7A 8B

2

NIȚULESCU CONSTANTINA 20 1,11 titular 5B 5C 7B 7D 8D

3

TEODOR MIHAELA 20 1.11 titular 5D 6B 7E 8A 8C

4

UNGUREANU LAURA CLAUDIA 8 0,44 titular 6A 7C

TOTAL

68

 

 

FIZICĂ   26 ore

Nr

crt

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr ore

catedra

Norma

OBS

Clase de predare

1

CHIOSEA CODINA

0

0

titular

concediu medical

2

CAZAN MIHAELA-DANIELA

8

0,4444

suplinitor

6B 7B 8A 8B

3 RADU FLORICA 18 1 asociat 6A 6C 6D 7A 7C 7D 7E 8C 8D

TOTAL

26

 

 

CHIMIE   18 ore

Nr

crt

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr ore

catedra

Norma

OBS

Clase de predare

1 CAZAN MIHAELA-DANIELA 2 0,1111 suplinitor 7C

2

POPA MIRELA

16

1

titular

7A 7B 7D 7E 8A 8B 8C 8D

TOTAL

18

 
 

 

BIOLOGIE   28 ore

Nr

crt

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr ore catedra

Norma

OBS

Clase de predare

1

CALCIU KATALIN AGNES

0

0

titular

detaşată la Şcoala Gimnazială “Dan Barbilian”

2

BURADA NICOLETA

8

0,4444

suplinitor

5Bbio 6Bbio 7Abio 7Ebio 8Cbio

2

PAVĂL DANUSIA

20

1,1111

titular

5Abio 5Cbio 5Dbio 6Abio 6ACDȘ – Detectivi în natură 6Cbio 6Dbio 7Bbio 7BCDȘ – Detectivi în natură 7Cbio 7Dbio 8Abio 8Bbio 8Dbio

TOTAL

28

 
 

 

GEOGRAFIE   21 ore

Nr

crt

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr ore catedra

Norma

OBS

Clase de predare

1

DIMA MIHAELA

3

0,1667

titular

7C 8D

2

POPOVICI ANGELA

18

1

titular

5A 5B 5C 5D 6A 6B 6C 6D 7A 7B 7D 7E 8A 8B 8C

TOTAL

21

 
 

 

EDUCAŢIE MUZICALĂ   17 ore

Nr

crt

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr ore

catedra

Norma

OBS

Clase de predare

1

BEZMAN THEODORA IOANA

17

0,9444

titular

5A 5B 5C 5D 6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C 7D 7E 8A 8B 8C 8D

Total

17

 
 

 

EDUCAȚIE PLASTICĂ   17 ore

Nr

crt

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr. ore

catedra

Norma

OBS

Clase de predare

1

ANTON MARCELA

17

0,9444

titular

5A 5B 5C 5D 6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C 7D 7E 8A 8B 8C 8D

Total

17

 
 

 

EDUCAȚIE FIZICĂ   82 ore

Nr

crt

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr ore

catedra

Norma

OBS.

Clase de predare

1

CUCU GABRIEL

21

1.1666

titular

PA 1C 2A 3C 3E 4A 5C 6C 7D 8A

2

MOISII DAN

21

1.1111

titular

3A 3D 4B 5B 6A 7A 7B 7C 8C 8D

3

OLARU BOGDAN SORIN

20

1

titular

PB PC PD PE 1A 1B 2B 2C 2D 2E

4

PETRUJINSCHI ADINA

20

1,1111

titular

1D 3B 4C 4D 5A 5D 6B 6D 7E 8B

6

POPAZOV

MIHAIL

0

0

titular

completare normă Școala Gimnazială “Sf. Grigorie Teologul”

TOTAL

82

 
 

 

EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ   17 ore

Nr

crt

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr ore

catedra

Norma

OBS.

Clase de predare

1

POPA MARIA

17

1

titular

5A 5B 5C 5D 6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C 7D 7E 8A 8B 8C 8D

TOTAL

17

 

 

INFORMATICĂ   25 ore

Nr

crt

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr ore

catedra

Norma

OBS.

Clase de predare

1

PENU IONELA MIHAELA

25

1,38

titular

5Ainfo 5ACDȘ – Robotică 5Binfo 5BCDȘ – Robotică 5Cinfo 5CCDȘ – Robotică 5Dinfo 5DCDȘ – Robotică 6A 6B 6C 6D 7Ainfo 7ACDȘ – Robotică 7BCDȘ – Robotică 7Cinfo  7CCDȘ – Robotică 7Dinfo  7DCDȘ – Robotică 7Einfo  7ECDȘ – Robotică 8A 8B 8C 8D

TOTAL

25