Echipa managerială:

Director: prof. Moineagu Viorica

Director adjunct: prof. Filipache Dana-Mihaela

Personal didactic

Toate cadrele didactice ale şcolii sunt calificate şi se împart după cum urmează: 2 educatoare, 26 învăţătoare, 42 profesori.

  • Titulari: 59 cadre didactice
  • Suplinitori: 9 cadre didactice
  • Detaşaţi: 2 cadre didactice
  • 5 debutanți
  • 11 cu grad didactic definitiv
  • 12 cu grad didactic II
  • 43 cu grad didactic I

Încadrare educatori

în anul şcolar 2023 – 2024

Grădiniţa cu Program Normal Nr. 20 – Structură a Şcolii Gimnaziale “Miron Costin”

NR.

CRT.

GRUPA

NUMELE ŞI PRENUMELE EDUCATORULUI

1. Grupa mijlocie

Tolea Luiza-Doina

2. Grupa mare Portase Crina-Ștefania

Total: 2 grupe

Total: 2 grupe în ciclul preşcolar

 

 

Încadrare învăţători

în anul şcolar 2023 – 2024

NR.

CRT.

CLASA

NUMELE ŞI PRENUMELE ÎNVĂŢĂTORULUI

1.

Pregătitoare A

Cotos Lenuța

2.

Pregătitoare B

Rusu Camelia

3.

Pregătitoare C

Paraschiv Mariana

4.

Pregătitoare D

Rânceanu Livia-Corina

5. Pregătitoare E

Petică Veronica

Total: 5 clase

1.

I A

Roșu Ileana-Liliana

2.

I B

Călin Carmen-Anca

3.

I C

Necula Liliana

4.

I D

Cristea Teodora-Artemis

5. I E

Stănilă Camelia

Total: 5 clase

1.

II A

Dănăilă Mihaela

2.

II B

Vasile Geanina (Muscă Voicu Corina)

3.

II C

Pagu Gabriela

4.

II D

Lupu Adina

5. II E

Teleucă Nicoleta (Ferendino Elena)

Total: 5 clase

1.

III A

Bohotineanu Mirela

2.

III B

Stan Cornelia

3.

III C

Goidescu Mioara

4.

III D

Ispas Claudia-Nicoleta

     

Total: 4 clase

1.

IV A

Scîntei Liliana

2.

IV B

Soceanu Gabriela

3.

IV C

Druja Daniela

4.

IV D

Palade Vasilica
5. IV E

Patrașcu Elena-Loredana

Total: 5 clase

Total 24 clase în ciclul primar

 

 

 

Încadrare diriginţi

în anul şcolar 2023 – 2024

NR.

CRT.

CLASA

NUMELE ŞI PRENUMELE DIRIGINTELUI

1.

V A

Popa Mirela

2.

V B

Ghintuială Tudorița

3.

V C

Penu Ionela-Mihaela

4.

V D

Rășcanu Gabriela-Tereza

5. V E

Modiga Marinela

Total: 5 clase

1.

VI A

Dragomir Mirela

2.

VI B

Scorțeanu Corina

3.

VI C

Obuzic Doina

4.

VI D

Tritean Loredana-Raluca

Total: 4 clase

1.

VII A

Petrujinschi Adina

2.

VII B

Moisii Dan

3.

VII C

Popovici Angela

4.

VII D

Teodor Mihaela

Total: 4 clase

1.

VIII A

Pavăl Danusia

2.

VIII B

Ceapă Svetlana

3.

VIII C

Cucu Gabriel

4.

VIII D

Ciubotaru Liliana-Adriana
     

Total: 4 clase

Total 17 clase în ciclul gimnazial

 

 

ÎNCADRAREA PERSONALULUI DIDACTIC

CICLUL GIMNAZIAL

în anul şcolar 2023-2024

 

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, LIMBA LATINĂ, OPȚIONAL – REPORTER PENTRU O ZI 78 ore

Nr.

crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr. ore

catedra

Norma

OBS

Clase de predare

1

CIUBOTARU LILIANA-ADRIANA

24

1,33

titular

5ALRO 5DLRO 6BLRO 6DLRO 7ALLA 7CLLA 8DLRO

2

DRAGOMIR MIRELA

19

1,06

titular

5CLRO 6ALRO 6AOPT 7BLRO 7BLLA 8BLRO

3

FILIPACHE DANA-MIHAELA

17

1,5

titular

(dir. adj.)

5BLRO 7ALRO 7CLRO 8ALRO

4

MODIGA MARINELA

18

1

titular

5ELRO 6CLRO 7DLRO 7DLLA 8CLRO

 

 

LIMBA ENGLEZĂ 67 ore

Nr.

crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr. ore catedra

Norma

OBS

Clase de predare

1

BRICEANU PAULA-LOREDANA

6

0,34

suplinitor

  PA PB PC PD PE 1B

2

CONSTANTIN VIORICA

9

0,5

titular

2D 3A 4C 4D 4E

3

MOINEAGU VIORICA

15

1.5

titular

(dir.)

  2A 3B 4A 4B 5B 7A 8B 8C

4

OBUZIC DOINA

18

1

titular

1A 1C 1D 1E 3C 3D 5A 5C 6C 8A 8D

5

SCORȚEANU CORINA

19

1,06

titular

2B 2C 2E 5D 5E 6A 6B 6D 7B 7C 7D

 

 

LIMBA FRANCEZĂ  34 ore

Nr.

crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr. ore

catedra

Norma

OBS

Clase de predare

1

GHEORGHE OLIMPIA-MELANIA

18

1

titular

5A 5C 5D 6B 6C 7B 7C 8A 8D

2

TRITEAN LOREDANA-RALUCA

16

1

titular

5B 5E 6A 6D 7A 7D 8B 8C

 

 

ISTORIE, EDUCAȚIE SOCIALĂ (GÂNDIRE CRITICĂ ȘI DREPTURILE COPILULUI, EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ, EDUCAȚIE PENTRU CETĂȚENIE DEMOCRATICĂ) 45 ore

Nr

crt

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr. ore

catedra

Norma

OBS

Clase de predare

1

DUMITRIU ELENA-SIMONA 10 0.33 titular (insp.) 5AIST 5BIST 5CIST 5DIST 5EIST

2

GUȚU ADINA

10

0,56

suplinitor

6AIST 6DIST 7AIST 7DIST 8BIST 8CIST 8DIST

3

LEFTER ALINA

2

0,11

detaşat C.J.R.A.E.

5BEDS 5CEDS

4

PANAIT MARIUS 17 0,9 titular 5AEDS 5BEDS 5CEDS 5DEDS 5EEDS 6AEDS 6BEDS 6CEDS 6DEDS 7AEDS 7BEDS 7CEDS 7DEDS 8AEDS 8BEDS 8CEDS 8DEDS

5

STAN IONEL

6

0,33

pensionar

6BIST 6CIST 7BIST 7CIST 8AIST

 

 

RELIGIE 41 ore

Nr.

crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr ore

catedra

Norma

OBS

Clase de predare

1

CAPOTĂ OANA-ALEXANDRA

0

0

titular

Concediu creștere și îngrijire copil

2

CEAPĂ SVETLANA

20

1,12

titular

PE 1A 1B 1D 1E 2A 2B 2C 2D 3B 3D 4C 4D 4E 7A 7B 7C 8A 8B 8D

3 NISTOR VALENTIN 2 0,11 suplinitor

PA 2E

4

RĂȘCANU GABRIELA TEREZA

19

1,06

titular

PB PC PD 1C 3A 3C 4A 4B 5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B 6C 6D 7D 8C

5

TĂNASE GEANINA CAMELIA

0

0

titular

Decizie de pensie până în 10.08.2025

 

 

MATEMATICĂ, OPȚIONAL – COMPLEMENTE MATEMATICE 72 ore

Nr.

crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr ore

catedra

Norma

OBS

Clase de predare

1

GHINTUIALĂ TUDORIȚA

22

1,22

titular

5B 6A 7A 8C 8D

2

PAVEL ELENA

21

1,17

titular

5A 5C 6B 7B 7C 7COPT

3

TEODOR MIHAELA

21

1,17

titular

5E 6C 6D 7D 8B

4

UNGUREANU LAURA CLAUDIA

8

0,44

titular

5D 8A

 

 

FIZICĂ 24 ore

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr ore

catedra

Norma

OBS

Clase de predare

CHIOSEA CODINA

24

1,33

titular

6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 8D

 

 

CHIMIE 16 ore

Nr

crt

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr ore

catedra

Norma

OBS

Clase de predare

1

POPA MIRELA 16 1 titular

7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 8D

 

 

 

BIOLOGIE, OPȚIONAL – EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE 26 ore

Nr

crt

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr ore catedra

Norma

OBS

Clase de predare

1

BURADA NICOLETA

6

0,33

suplinitor

5ABIO 6CBIO 7BBIO 8BBIO

2

PAVĂL DANUSIA 20 1,11 titular 5BBIO 5CBIO 5DBIO 5DOPT 5EBIO 6ABIO 6BBIO 6DBIO 7ABIO 7CBIO 7DBIO 8ABIO 8CBIO 8DBIO
 

 

 

GEOGRAFIE 21 ore

Nr

crt

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr ore catedra

Norma

OBS

Clase de predare

1

POPOVICI ANGELA

21

1,17

titular

5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 8D

 

 

 

EDUCAŢIE MUZICALĂ 17 ore

Nr

crt

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr ore

catedra

Norma

OBS

Clase de predare

1

BEZMAN THEODORA IOANA

17

0,95

titular

5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 8D

 

 

 

EDUCAȚIE PLASTICĂ 17 ore

Nr

crt

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr. ore

catedra

Norma

OBS

Clase de predare

1

ANTON MARCELA

17

0,95

titular

5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 8D

 

 

 

EDUCAȚIE FIZICĂ   82 ore

Nr

crt

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr ore

catedra

Norma

OBS.

Clase de predare

1

CUCU GABRIEL 22 1,22 titular PA 1A 1D 1E 2A 3C 4A 5E 6A 7C 8C

2

MOISII DAN

22

1,22

titular

1B 3D 4D 5A 5C 5D 6B 6D 7B 7D 8A

3

OLARU BOGDAN-SORIN

0

0

titular

concediu studii pentru redactare teză de doctorat

4

PETRUJINSCHI ADINA

22

1,22

titular

PC PE 2B 3A 4C 4E 5B 6C 7A 8B 8D

5

POPAZOV

MIHAIL

0

0

titular

completare normă Școala Gimnazială “Sf. Grigorie Teologul”

6

STELIAN COSTEL

16

0,89

suplinitor

PB PD 1C 2C 2D 2E 3B 4B

 

 

 

EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ 17 ore

Nr

crt

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr ore

catedra

Norma

OBS.

Clase de predare

1

POPA MARIA

17

1

titular

5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 8D

 

 

INFORMATICĂ, OPȚIONAL – LET'S CODE, OPȚIONAL – ROBOTICĂ 26 ore

Nr

crt

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr ore

catedra

Norma

OBS.

Clase de predare

1

CIMPOAE MĂDĂLINA-IONELA

6

0,34

suplinitor

5A 5AOPT 5B 5D 5E 8A

2

PENU IONELA MIHAELA

20

1,12

titular

5BOPT 5C 5COPT 5EOPT 6A 6B 6C 6COPT 6D 6DOPT 7A 7AOPT 7B 7BOPT 7C 7D 7DOPT 8B  8C 8D