Echipa managerială:

Director: prof. Moineagu Viorica

Director adjunct: prof. Dumitriu Simona-Elena

Personal didactic

Toate cadrele didactice ale şcolii sunt calificate şi se împart după cum urmează: 2 educatoare, 23 învăţătoare, 39 profesori.

  • Titulari: 57 cadre didactice
  • Suplinitori: 4 cadre didactice
  • Detaşaţi: 3
  • 1 debutant
  • 8 cu grad didactic definitiv
  • 8 cu grad didactic II
  • 47 cu grad didactic I

Încadrare educatori

în anul şcolar 2018 – 2019

Grădiniţa cu Program Normal Nr. 20 – Structură a Şcolii Gimnaziale “Miron Costin”

NR.

CRT.

GRUPA

NUMELE ŞI PRENUMELE EDUCATORULUI

1. Grupa mijlocie Stoica Crina-Ştefania
2. Grupa mare Tolea Luiza-Doina

Total: 2 grupe

Total 2 grupe în ciclul preşcolar

Încadrare învăţători

în anul şcolar 2018 – 2019

NR.CRT. CLASA NUMELE ŞI PRENUMELE ÎNVĂŢĂTORULUI
1. Pregătitoare A Petică Veronica
2. Pregătitoare B Rusu Camelia
3. Pregătitoare C Paraschiv Mariana
4. Pregătitoare D Rânceanu Livia-Corina
5. Pregătitoare E Cotos Lenuţa

Total: 5 clase

1. I A Roşu Ileana-Liliana
2. I B Călin Carmen-Anca
3. I C Necula Liliana
4. I D Cristea Teodora-Artemis (Muscă Corina)

Total: 4 clase

1. II A Dănăilă Mihaela
2. II B Vasile Geanina (Ferendino Elena)
3. II C Pagu Gabriela
4. II D Baltariu Elena (Lupu Adina)

Total: 4 clase

1. III A Bârzu Mioara-Luiss
2. III B Stan Cornelia
3. III C Goidescu Mioara
4. III D Ispas Claudia-Nicoleta

Total: 4 clase

1. IV A Scîntei Liliana
2. IV B Soceanu Gabriela
3. IV C Bordei Ionica
4. IV D Grigorică Stănuţa
5. IV E Druja Daniela

Total: 5 clase

Total 22 clase în ciclul primar

Încadrare diriginţi

în anul şcolar 2018 – 2019

NR.

CRT.

CLASA

NUMELE ŞI PRENUMELE DIRIGINTELUI

1. V A Tritean Loredana-Raluca
2. V B Dragomir Mirela
3. V C Prada Marian
4. V D Mihăilă Constantina

Total: 4 clase

1. VI A Filipache Dana-Mihaela
2. VI B Calciu Katalin-Agnes
3. VI C Popovici Angela
4. VI D Teodor Mihaela

Total: 4 clase

1. VII A Stan Ionel
2. VII B Ciubotaru Liliana-Adriana
3. VII C Radu Florica
4. VII D Moisii Dan

Total: 4 clase

1. VIII A Ceapă Svetlana
2. VIII B Râpaş Mihaela-Georgeta
3. VIII C Pavăl Danusia
4. VIII D Ghintuială Tudoriţa
5. VIII E Modiga Marinela

Total: 5 clase

Total 17 clase în ciclul gimnazial

 

ÎNCADRAREA PERSONALULUI DIDACTIC

CICLUL GIMNAZIAL

în anul şcolar 2018-2019

 

 

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ   88 ore

 

Nr

crt

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr. ore

catedra

OBS

Clase de predare

 
 

1

CIUBOTARU LILIANA ADRIANA

18

titular

5DLRO 5DOPT 7BLRO 7BOPT 8ALRO 8AOPT   8CLAT  8COPT

 

2

DRAGOMIR MIRELA

18

titular

5BLRO 5BOPT 6DOPT 7ALRO 7COPT 8BLRO 8BOPT 8BLAT

 

3

FILIPACHE DANA MIHAELA

18

titular

5ALRO 5AOPT 6ALRO 6AOPT 6CLRO 6COPT 7DOPT 8DLAT  8DOPT

 

4

MODIGA MARINELA

18

titular

6DLRO  7DLRO 8DLRO 8ELRO 8EOPT 8ELAT

 

5

PRADA MARIAN

16

titular

5CLRO 6BLRO  7CLRO  8CLRO

 

TOTAL

88

 
 

 

 

LIMBA ENGLEZĂ   68 ore

 

Nr

crt

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr. ore catedra

OBS

Clase de predare

1

MOINEAGU VIORICA

13

titular

2A 3B 4B 5B 6A 7A 8D

2

OBUZIC DOINA

20

titular

PC PD PE 2B 3A 3D 4C 4E 5D 8A 8C

4

RÂPAŞ MIHAELA GEORGETA

16

titular

2C 2D  3C  4A 4D 5C 7C 7D 8B

5

SCORȚEANU CORINA

19

titular

1A 1B 1C 1D 2A 4AOPT  4DOPT  5A 6B 6BOPT 6C 6D 7B 8E

TOTAL

68

 

 

 

LIMBA FRANCEZĂ  36 ore

 

Nr

crt

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr. ore

catedra

OBS

Clase de predare

1

GHEORGHE OLIMPIA MELANIA

18

titular

5C 5D 6B 6C 7A 7C 8A 8C

2

NEGRAIA  MARTA CRISTIANA

0

titular

Detașată la Liceul Teoretic Dunărea GL

3

TRITEAN LOREDANA RALUCA

18

titular

5A 5B 6A 6D 7B 8B 8D 8E

TOTAL

36

 

 

 

 

ISTORIE ȘI CULTURĂ CIVICĂ   43 ore

 

Nr

crt

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr ore

catedra

OBS

Clase de predare

 
 

1

BALMUŞ GHEORGHE

9

detaşat

5Beds 5Ceds 6Beds  7Bcciv 8Acciv 8Bcciv 8Ccciv 8Dcciv 8Ecciv

 

2

DUMITRIU SIMONA ELENA

14

titular (dir.adj)

5Aist  5Cist  6Bist  6Dist 6Deds 7Bist 7Cist 7Ccciv 8Aist 8Eist 

 

3

IVAN ALINA

4

detaşat C.J.R.A.E.

obligaţie catedră

5Aeds 5Deds 6Aeds 6Ceds  

 

4

STAN IONEL

16

titular

5Bist  5Dist  6Aist  6Cist  7Aist 7Acciv 7Dist  7Deds 8Bist  8Cist  8Dist

 

TOTAL

43

 
 

 

 

 

MATEMATICĂ   68 ore

 

Nr

crt

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr ore

catedra

OBS

Clase de predare

1

CEUCĂ ROMICĂ

8

completare normă

7D 8A

2

GHINTUIALĂ TUDORIȚA

20

titular

5B 6C 7A 7C 8D

3

MIHĂILĂ CONSTANTINA

20

titular

5D 6A 6B 8C 8E

4

TEODOR MIHAELA

20

titular

5A 5C 6D 7B 8B

TOTAL

68

   
 

 

 

 

 

FIZICĂ   26 ore

 

Nr

crt

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr ore

catedra

OBS

Clase de predare

1

CHIOSEA CODINA

10

titular

6B 7A 7D 8B 8C

2

RADU FLORICA

16

titular

6A 6C 6D 7B 7C 8A 8D 8E

TOTAL

26

 

 

 

CHIMIE   18 ore

 

Nr

crt

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr ore

catedra

OBS

Clase de predare

1

CHIOSEA CODINA

2

titular

8B

2

POPA MIRELA

16

titular

7A 7B 7C 7D 8A 8C 8D 8E

TOTAL

18

 

 

BIOLOGIE   36 ore

 

Nr

crt

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr ore catedra

OBS

Clase de predare

 
 

1

CALCIU KATALIN AGNES

18

titular

5Cbio 5Cedec 6Bbio 6Bedec 7Abio 7Aedec 7Bbio 7Cbio 7Dbio 8Bbio 8Ebio

 

2

PAVĂL DANUSIA

18

titular

5Abio 5Bbio 5Bedec 5Dedec 6Abio 6Cbio 6Cedec 6Dbio 8Abio 8Cbio 8Dbio

 

TOTAL

36

 
 

 

GEOGRAFIE   23 ore

 

Nr

crt

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr ore catedra

OBS

Clase de predare

1

CREȚU MIOARA

5

completare

5D 7D 8C

2

POPOVICI ANGELA

18

titular

5A 5B 5C 6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C 8A 8B 8D 8E

TOTAL

23

 

 

RELIGIE   39 ore

 

Nr

crt

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr ore

catedra

OBS

Clase de predare

1

CAPOTĂ OANA ALEXANDRA

0

titular

transferat Școala Braniştea

2

CEAPĂ SVETLANA

20

titular

2A 2B 2C 2D 3B 3C 3D 4D 5A 5B 5C 5D 6A 6D 7A 8A 8B 8C 8D 8E

3

RĂȘCANU GABRIELA TEREZA

19

titular

PA PB PC PD PE 1A 1B 1C 1D 3A 4A 4B 4C 4E 6B 6C 7B 7C 7D

4

TĂNASE GEANINA

0

titular

Decizie de pensie până în 19.08.2019

TOTAL

39

 

 

EDUCAŢIE MUZICALĂ   15,5 ore

 

Nr

crt

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr ore

catedra

OBS

Clase de predare

1

BEZMAN THEODORA IOANA

14,5

Titular (completare la Lic. “Sf Maria” GL)

5A 5B 5C 5D 6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 8D 8E

Total

14.5

 

 

 

EDUCAȚIE PLASTICĂ   14,5 ore

 

Nr

crt

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr. ore

catedra

OBS

Clase de predare

1

GOREA MIRELA

14,5

suplinitor (completare la Șc. Nr. 10 GL)

5A 5B 5C 5D 6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 8D 8E

Total

14.5

 

 

EDUCAȚIE FIZICĂ   79 ore

 

Nr

crt

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr ore

catedra

OBS.

Clase de predare

1

CUCU GABRIEL

25

titular

PA PB PC PD PE 2C 3C 4A 4D 5A 6A 6D 7B 7C 8E

2

HANGHIUC ALEXANDRU

12

detaşat

PA PC PD 1B 1C

3

MOISII DAN

21

titular

2B 3A 4B 4C 5C 5D 6C 7D 8A 8B 8C 8D

4

PETRUJINSCHI ADINA

22

titular

PA PB 1D 2A 2D 3B 3D 4E 5B 6B 7A

6

POPAZOV

MIHAIL

0

titular

Completare normă Șc Nr. 41 GL

TOTAL

79

 

EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ   17 ore

 

Nr

crt

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr ore

catedra

OBS.

Clase de predare

1

POPA MARIA

17

titular

5A 5B 5C 5D 6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 8D 8E

TOTAL

17

 

 

 

 

 

INFORMATICĂ   11 ore

 

Nr

crt

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr ore

catedra

OBS.

Clase de predare

1

PENU IONELA MIHAELA

11

suplinitor

5A 5B 5C 5D 6A 6B 6C 6D 7B 7C 7D

TOTAL

11