DATE ÎN CURS DE ACTUALIZARE

 

 

Echipa managerială:

Director: prof. Moineagu Viorica

Director adjunct: prof. Filipache Dana-Mihaela

Personal didactic

Toate cadrele didactice ale şcolii sunt calificate şi se împart după cum urmează: 2 educatoare, 26 învăţătoare, 42 profesori.

  • Titulari: 59 cadre didactice
  • Suplinitori: 9 cadre didactice
  • Detaşaţi: 2 cadre didactice
  • 5 debutanți
  • 11 cu grad didactic definitiv
  • 12 cu grad didactic II
  • 43 cu grad didactic I

Încadrare educatori

în anul şcolar 2023 – 2024

Grădiniţa cu Program Normal Nr. 20 – Structură a Şcolii Gimnaziale “Miron Costin”

NR.

CRT.

GRUPA

NUMELE ŞI PRENUMELE EDUCATORULUI

1. Grupa mijlocie

Tolea Luiza-Doina

2. Grupa mare Portase Crina-Ștefania

Total: 2 grupe

Total: 2 grupe în ciclul preşcolar

 

 

Încadrare învăţători

în anul şcolar 2023 – 2024

NR.

CRT.

CLASA

NUMELE ŞI PRENUMELE ÎNVĂŢĂTORULUI

1.

Pregătitoare A

Cotos Lenuța

2.

Pregătitoare B

Rusu Camelia

3.

Pregătitoare C

Paraschiv Mariana

4.

Pregătitoare D

Rânceanu Livia-Corina

5. Pregătitoare E

Petică Veronica

Total: 5 clase

1.

I A

Roșu Ileana-Liliana

2.

I B

Călin Carmen-Anca

3.

I C

Necula Liliana

4.

I D

Cristea Teodora-Artemis

5. I E

Stănilă Camelia

Total: 5 clase

1.

II A

Dănăilă Mihaela

2.

II B

Vasile Geanina (Muscă Voicu Corina)

3.

II C

Pagu Gabriela

4.

II D

Lupu Adina

5. II E

Teleucă Nicoleta (Ferendino Elena)

Total: 5 clase

1.

III A

Bohotineanu Mirela

2.

III B

Stan Cornelia

3.

III C

Goidescu Mioara

4.

III D

Ispas Claudia-Nicoleta

     

Total: 4 clase

1.

IV A

Scîntei Liliana

2.

IV B

Soceanu Gabriela

3.

IV C

Druja Daniela

4.

IV D

Palade Vasilica
5. IV E

Patrașcu Elena-Loredana

Total: 5 clase

Total 24 clase în ciclul primar

 

 

 

Încadrare diriginţi

în anul şcolar 2023 – 2024

NR.

CRT.

CLASA

NUMELE ŞI PRENUMELE DIRIGINTELUI

1.

V A

Popa Mirela

2.

V B

Ghintuială Tudorița

3.

V C

Penu Ionela-Mihaela

4.

V D

Rășcanu Gabriela-Tereza

5. V E

Modiga Marinela

Total: 5 clase

1.

VI A

Dragomir Mirela

2.

VI B

Scorțeanu Corina

3.

VI C

Obuzic Doina

4.

VI D

Tritean Loredana-Raluca

Total: 4 clase

1.

VII A

Petrujinschi Adina

2.

VII B

Moisii Dan

3.

VII C

Popovici Angela

4.

VII D

Teodor Mihaela

Total: 4 clase

1.

VIII A

Pavăl Danusia

2.

VIII B

Ceapă Svetlana

3.

VIII C

Cucu Gabriel

4.

VIII D

Ciubotaru Liliana-Adriana
     

Total: 4 clase

Total 17 clase în ciclul gimnazial

 

 

ÎNCADRAREA PERSONALULUI DIDACTIC

CICLUL GIMNAZIAL

în anul şcolar 2022-2023

 

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, LIMBA LATINĂ, OPȚIONAL – REPORTER PENTRU O ZI, OPȚIONAL – LECTURA ȘI ABILITĂȚILE DE VIAȚĂ 76 ore

Nr.

crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr. ore

catedra

Norma

OBS

Clase de predare

1

CIUBOTARU LILIANA ADRIANA

23

1,28

titular

5BLRO 5DLRO 7ALLA 7DLRO 7DLLA 8CLRO 8ELRO 8EOPT

2

DRAGOMIR MIRELA

19

1,06

titular

5ALRO 5AOPT 6BLRO 7BLRO 7BLLA 8ALRO 8AOPT

3

FILIPACHE DANA MIHAELA

16

1,44

titular

(dir. adj.)

6ALRO 6CLRO 7ALRO 8DLRO

4

MODIGA MARINELA

18

1

titular

5CLRO 6DLRO 7CLRO 7CLLA 8BLRO 8BOPT

 

 

LIMBA ENGLEZĂ, OPȚIONAL – HISTORY OF CINEMA 69 ore

Nr.

crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr. ore catedra

Norma

OBS

Clase de predare

1

CONSTANTIN VIORICA

12

0,67

titular

  1A 1B 1C 1D 1E 2A 2B 2C 3C 3D

2

MOINEAGU VIORICA

12

1.3333

titular

(dir.)

3A 3B 4B 6A 7B 8B

3

OBUZIC DOINA

18

1

titular

  PE 3E 4A 4C 5C 7A 7AOPT 7D 8C 8E

4

ONOFREI IULIA

9

0,5

suplinitor

PA PB PC PD 2D 7C 8A

5

SCORȚEANU CORINA

18

1

titular

 4D 4E 5A 5B 5D 6B 6C 6D 8D

 

 

LIMBA FRANCEZĂ  34 ore

Nr.

crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr. ore

catedra

Norma

OBS

Clase de predare

1

GHEORGHE OLIMPIA MELANIA

16

0,8889

titular

5B 5C 6B 6C 7A 7D 8C 8E

2

TRITEAN LOREDANA RALUCA

18

1

titular

5A 5D 6A 6D 7B 7C 8A 8B 8D

 

 

ISTORIE, EDUCAȚIE SOCIALĂ (GÂNDIRE CRITICĂ ȘI DREPTURILE COPILULUI, EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ, EDUCAȚIE PENTRU CETĂȚENIE DEMOCRATICĂ), OPȚIONAL – START ÎN CARIERĂ 44 ore

Nr

crt

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr. ore

catedra

Norma

OBS

Clase de predare

1

ALBERT ALEXANDRU CLAUDIU

2

0,11

suplinitor

7AIST 7CIST

2

DUMITRIU ELENA SIMONA

8

0.44

titular (insp.)

6AIST 6DIST  7BIST 7DIST 8BIST  8EIST 

3

LEFTER ALINA

2

0,11

detaşat C.J.R.A.E.

5BEDS 8COPT

4

NISTOR VALENTIN

7

0,3889

suplinitor

5AEDS 5CEDS  5DEDS 6AEDS 6BEDS 6CEDS 6DEDS

5

STAN IONEL

16

1

titular

5AIST 5BIST 5CIST 5DIST 6BIST 6CIST 8AIST 8CIST 8DIST

6

STAVARACHE NICOLETA

9

0,5

suplinitor

7AEDS 7BEDS 7CEDS 7DEDS 8AEDS 8BEDS 8CEDS 8DEDS 8EEDS

 

 

RELIGIE, OPȚIONAL – MAI ÎNTÂI CARACTERUL 41 ore

Nr.

crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr ore

catedra

Norma

OBS

Clase de predare

1

CAPOTĂ OANA ALEXANDRA

0

0

titular

Concediu creștere și îngrijire copil

2

CEAPĂ SVETLANA

22

1,22

titular

PA PB PC PD 1A 1B 1C 1D 1E 2B 2D 3C 3D 3E 6A 6B 6C 6COPT 7A 7B 7D 8D

3

RĂȘCANU GABRIELA TEREZA

19

1,11

titular

PE 2A 2C 3A 3B 4A 4B 4C 4D 4E 5A 5B 5C 5D 6D 7C 8A 8B 8C

5

TĂNASE GEANINA CAMELIA

0

0

titular

Decizie de pensie până în 10.08.2025

 

 

MATEMATICĂ, OPȚIONAL – COMPLEMENTE DE GEOMETRIE ȘI ALGEBRĂ 69 ore

Nr.

crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr ore

catedra

Norma

OBS

Clase de predare

1

GHINTUIALĂ TUDORIȚA

20

1,11

titular

5A 6A 7C 7D 8A

2

PAVEL ELENA

21

1,17

titular

5B 6B 6C 8B 8D 8DOPT

3

TEODOR MIHAELA

20

1,11

titular

5C 5D 6D 7B 8E

4

UNGUREANU LAURA CLAUDIA

8

0,44

titular

7A 8C

 

 

FIZICĂ 26 ore

Nr

crt

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr ore

catedra

Norma

OBS

Clase de predare

1

CHIOSEA CODINA

18

18

titular

6A 6D 7A 7C 7D 8A 8C 8D 8E

2

CAZAN MIHAELA-DANIELA

8

0,4444

suplinitor

6B 6C 7B 8B

 

 

CHIMIE 18 ore

Nr

crt

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr ore

catedra

Norma

OBS

Clase de predare

1

CHIOSEA CODINA

2

0,1111

titular

8C

2

POPA MIRELA

16

1

titular

7A 7B 7C 7D 8A 8B 8D 8E

 

 

 

BIOLOGIE, OPȚIONAL – EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE 27 ore

Nr

crt

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr ore catedra

Norma

OBS

Clase de predare

1

BURADA NICOLETA

9

0,5

suplinitor

5C 5COPT 6B 6BOPT 7B 8A 8E

2

CALCIU KATALIN AGNES

0

0

titular

detaşată la Şcoala Gimnazială “Dan Barbilian”

2

PAVĂL DANUSIA

18

1

titular

5A 5B 5D 6A 6C 6D 7A 7C 7D 8B 8C 8D

 

 

 

GEOGRAFIE 22 ore

Nr

crt

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr ore catedra

Norma

OBS

Clase de predare

1

POPOVICI ANGELA

22

1,22

titular

5A 5B 5C 5D 6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 8D 8E

 

 

 

EDUCAŢIE MUZICALĂ 17 ore

Nr

crt

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr ore

catedra

Norma

OBS

Clase de predare

1

BEZMAN THEODORA IOANA

17

0,9444

titular

5A 5B 5C 5D 6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 8D 8E

 

 

 

EDUCAȚIE PLASTICĂ 17 ore

Nr

crt

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr. ore

catedra

Norma

OBS

Clase de predare

1

ANTON MARCELA

17

0,9444

titular

5A 5B 5C 5D 6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 8D 8E

 

 

 

EDUCAȚIE FIZICĂ   84 ore

Nr

crt

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr ore

catedra

Norma

OBS.

Clase de predare

1

BAȘTINĂ DANIEL EUGEN

6

0,33

suplinitor

PB PC PD

2

CUCU GABRIEL

21

1,1666

titular

PA 1A 2C 3A 4C 4E 5A 5AOPT 6C 7C 8D

3

MOISII DAN

19

1,06

titular

2A 4A 4D 5B 5BOPT 6B 7A 8A 8B 8C

4

OLARU BOGDAN SORIN

18

1

titular

1C 1D 1E 2B 3B 3C 3D 5D 6D

5

PETRUJINSCHI ADINA

20

1,1111

titular

PE 1B 2A 3E 4B 5C 6A 7B 7D 8E

6

POPAZOV

MIHAIL

0

0

titular

completare normă Școala Gimnazială “Sf. Grigorie Teologul”

 

 

 

EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ 17 ore

Nr

crt

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr ore

catedra

Norma

OBS.

Clase de predare

1

POPA MARIA

17

1

titular

5A 5B 5C 5D 6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 8D 8E

 

 

INFORMATICĂ, OPȚIONAL – LET'S CODE, OPȚIONAL – ROBOTICĂ 24 ore

Nr

crt

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr ore

catedra

Norma

OBS.

Clase de predare

1

PARASCHIVESCU LAURA

5

0,27

suplinitor

5B 6B 7A 8A 8C

2

PENU IONELA MIHAELA

19

1,06

titular

5A 5BOPT 5C 5D 5DOPT 6A 6AOPT 6C 6D 6DOPT 7B 7BOPT 7C 7COPT 7D 7DOPT 8B  8D 8E