Date în curs de actualizare

Echipa managerială:

Director: prof. Moineagu Viorica

Director adjunct: prof. Dumitriu Simona-Elena

Personal didactic

Toate cadrele didactice ale şcolii sunt calificate şi se împart după cum urmează: 2 educatoare, 22 învăţătoare, 39 profesori.

  • Titulari: 57 cadre didactice
  • Suplinitori: 4 cadre didactice
  • Detaşaţi: 3
  • 1 debutant
  • 8 cu grad didactic definitiv
  • 8 cu grad didactic II
  • 47 cu grad didactic I

Încadrare educatori

în anul şcolar 2021 – 2022

Grădiniţa cu Program Normal Nr. 20 – Structură a Şcolii Gimnaziale “Miron Costin”

NR.

CRT.

GRUPA

NUMELE ŞI PRENUMELE EDUCATORULUI

1. Grupa mijlocie

Portase Crina-Ștefania

2. Grupa mare Tolea Luiza-Doina

Total: 2 grupe

Total: 2 grupe în ciclul preşcolar

 

 

Încadrare învăţători

în anul şcolar 2021 – 2022

NR.

CRT.

CLASA

NUMELE ŞI PRENUMELE ÎNVĂŢĂTORULUI

1.

Pregătitoare A

Dănăilă Mihaela

2.

Pregătitoare B

Vasile Geanina (Muscă Voicu Corina)

3.

Pregătitoare C

Pagu Gabriela

4.

Pregătitoare D

Lupu Adina

5. Pregătitoare E Teleucă Nicoleta

Total: 5 clase

1.

I A

Bohotineanu Mirela

2.

I B

Stan Cornelia

3.

I C

Goidescu Mioara

4.

I D

Ispas Claudia-Nicoleta

Total: 4 clase

1.

II A

Scîntei Liliana

2.

II B

Soceanu Gabriela

3.

II C

Druja Daniela

4.

II D

Palade Vasilica

5.

II E

Concită Elena (Ferendino Elena)

Total: 5 clase

1.

III A

Petică Veronica

2.

III B

Rusu Camelia

3.

III C

Paraschiv Mariana

4.

III D

Rânceanu Livia-Corina

5. III E Cotos Lenuța

Total: 5 clase

1.

IV A

Roșu Ileana-Liliana

2.

IV B

Călin Carmen-Anca

3.

IV C

Necula Liliana

4.

IV D

Cristea Teodora-Artemis

Total: 4 clase

Total 23 clase în ciclul primar

 

 

 

Încadrare diriginţi

în anul şcolar 2021 – 2022

NR.

CRT.

CLASA

NUMELE ŞI PRENUMELE DIRIGINTELUI

1.

V A

Filipache Dana-Mihaela

2.

V B

Moisii Dan

3.

V C

Popovici Angela

4.

V D

Teodor Mihaela

Total: 4 clase

1.

VI A

Pavăl Danusia

2.

VI B

Ceapă Svetlana

3.

VI C

Cucu Gabriel

4.

VI D

Ciubotaru Liliana-Adriana

Total: 4 clase

1.

VII A

Ghintuială Tudorița

2.

VII B

Modiga Marinela

3.

VII C

Rășcanu Gabriela-Tereza

4.

VII D

Penu Ionela-Mihaela

5. VII E Petrujinschi Adina

Total: 5 clase

1.

VIII A

Tritean Loredana-Raluca

2.

VIII B

Dragomir Mirela

3.

VIII C

Bezman Theodora-Ioana

4.

VIII D

Popa Mirela

Total: 4 clase

Total 17 clase în ciclul gimnazial

 

 

ÎNCADRAREA PERSONALULUI DIDACTIC

CICLUL GIMNAZIAL

în anul şcolar 2020-2021

 

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 88 ore

 

 

Nr.

crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr. ore

catedra

Norma

OBS

Clase de predare

1

BUDUR LILIANA

9

0,5

suplinitor

5BOPT 6COPT 6DOPT 7ALLA 7AOPT 7BLLA 7COPT 7CLLA 7DLLA

2

CIUBOTARU LILIANA ADRIANA

19

1,0556

titular

5DLRO 5DOPT 6CLRO 6ELRO 6EOPT 7DLRO 7DOPT

3

DRAGOMIR MIRELA

19

1,0556

titular

5BLRO 6ALRO 6AOPT 7BLRO 7BOPT 8BLRO 8BOPT

4

FILIPACHE DANA MIHAELA

22

1,2222

titular

5ALRO 6DLRO 7ALRO 8ALRO 8AOPT 8CLRO 8COPT

5

MODIGA MARINELA

19

1,0556

titular

5CLRO 5COPT 6BLRO 6BOPT 7CLRO 8DLRO 8DOPT

TOTAL

88

 
 

LIMBA ENGLEZĂ 64 ore

Nr.

crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr. ore catedra

Norma

OBS

Clase de predare

1

ALBU ROXANA-MĂDĂLINA

7

0,3889

suplinitor

  PA PB PC 6A 7C

2

MOINEAGU VIORICA

12

1.3333

titular

(dir.)

1A 2B 4A 5B 6B 7B 8A

3

MOISII MARINELA NARCISA

6

0.3333

suplinitor

1B 1C 4C 4D

4

OBUZIC DOINA

20

1,1111

titular

  PD 1D 1E 2A 2C 2D 3C 5A 5C 5D 6C 6E 7D

5

SCORȚEANU CORINA

19

1.0556

titular

 2E 3A 3B 3D 4B 6D 7A 8B 8C 8D

TOTAL

64

 

LIMBA FRANCEZĂ  34 ore

 

Nr.

crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr. ore

catedra

Norma

OBS

Clase de predare

1

GHEORGHE OLIMPIA MELANIA

16

0,8889

titular

5A 5D 6C 6E 7C 7D 8B 8C

2

NEGRAIA  MARTA CRISTIANA

0

0

titular

detaşată la Liceul Teoretic Dunărea

3

TRITEAN LOREDANA RALUCA

18

1

titular

5B 5C 6A 6B 6D 7A 7B 8A 8D

TOTAL

34

 

ISTORIE ȘI EDUCAŢIE SOCIALĂ   42 ore

 

Nr

crt

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr ore

catedra

Norma

OBS

Clase de predare

1

BALMUŞ GHEORGHE

8

0,4444

detaşat

6AEDS 6BEDS 6DEDS 6EEDS 7AEDS 7BEDS 7CEDS 7DEDS

2

DUMITRIU SIMONA ELENA

16

1,4444

titular (dir.adj)

5Bist  5BEDS 5Dist  5DEDS 6BIST 6EIST 7AIST 7CIST 8BIST 8BEDS 8DIST 8DEDS 

3

IVAN ALINA

2

0,1111

detaşat C.J.R.A.E.

obligaţie catedră

5AEDS 6CEDS  

4

STAN IONEL

16

1

titular

5AIST 5CIST 5CEDS 6AIST 6CIST 6DIST 7BIST 7DIST 8AIST 8AEDS 8CIST 8CEDS

TOTAL

42

 

RELIGIE 39 ore

Nr.

crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr ore

catedra

Norma

OBS

Clase de predare

1

CAPOTĂ OANA ALEXANDRA

1

0,0556

titular

8D

2

CEAPĂ SVETLANA

18

1

titular

1C 1D 1E 2A 4A 4B 4C 5A 5B 5D 6D 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C

3

DIACONU VALENTIN

2

0,1111

suplinitor

3D 4D

4

RĂȘCANU GABRIELA TEREZA

18

1

titular

PA PB PC PD 1A 1B 2B 2C 2D 2E 3A 3B 3C 5C 6A 6B 6C 6E

5

TĂNASE GEANINA

0

0

titular

Decizie de pensie până în 10.08.2022

TOTAL

39

 
 

MATEMATICĂ 68 ore

Nr.

crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr ore

catedra

Norma

OBS

Clase de predare

1

GHINTUIALĂ TUDORIȚA

20

1,11

titular

5C 5D 6A 7B 8C

2

MIHĂILĂ CONSTANTINA

0

0

titular

detaşată la Şcoala Gimnazială Nr. 28

3

PAVEL ELENA

20

1,11

detaşat

5A 6B 6D 8A 8B

4

POPESCU TEODORA AURELIA

8

0,44

detaşat

6C 7D

5

TEODOR MIHAELA

20

1,11

titular

5B 6E 7A 7C 8D

TOTAL

68

     
 

 

FIZICĂ   26 ore

 

Nr

crt

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr ore

catedra

Norma

OBS

Clase de predare

1

CHIOSEA CODINA

20

1,1111

titular

6A 6C 6D 6E 7C 7D 8A 8B

2

CIOARĂ LILIANA

6

0,3333

suplinitor

6B 7A 7B

TOTAL

26

 
 

 

 

CHIMIE   16 ore

 

Nr

crt

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr ore

catedra

Norma

OBS

Clase de predare

1

POPA MIRELA

16

1

titular

7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 8D

TOTAL

16

 
 

 

BIOLOGIE   27 ore

 

Nr

crt

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr ore catedra

Norma

OBS

Clase de predare

1

CALCIU KATALIN AGNES

0

0

titular

detaşată la Şcoala Gimnazială “Dan Barbilian”

2

CHIVU BOGDAN

8

0,4444

suplinitor

5Bbio 6Abio 6Ebio 7Cbio 8Bbio

2

PAVĂL DANUSIA

19

1,0556

titular

5Abio 5Aeds 5Cbio 5Dbio 6Bbio 6Cbio 6Dbio 7Abio 7Bbio 7Dbio 8Abio 8Cbio

TOTAL

27

 
 

 

GEOGRAFIE   21 ore

 

Nr

crt

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr ore catedra

Norma

OBS

Clase de predare

1

POPOVICI ANGELA

18

1

titular

5A 5B 5C 5D 6A 6B 6D 7A 7B 7C 8A 8B 8C 8D

2

STAFIE MĂDĂLINA  MIHAELA

3

0,1667

suplinitor

6C 6E 7D

TOTAL

21

 
 

 

EDUCAŢIE MUZICALĂ   17 ore

 

Nr

crt

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr ore

catedra

Norma

OBS

Clase de predare

1

BEZMAN THEODORA IOANA

17

0,9444

titular

5A 5B 5C 5D 6A 6B 6C 6D 6E 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 8D

Total

17

 
 

 

  

EDUCAȚIE PLASTICĂ   17 ore

 

Nr

crt

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr. ore

catedra

Norma

OBS

Clase de predare

1

ANTON MARCELA

17

0,9444

titular

5A 5B 5C 5D 6A 6B 6C 6D 6E 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 8D

Total

15

 
 

 

EDUCAȚIE FIZICĂ   79 ore

 

Nr

crt

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr ore

catedra

Norma

OBS.

Clase de predare

1

CUCU GABRIEL

20

1.1111

titular

1A 2C 2E 3A 4C 5C 6D 7A 8A 8D

2

MOISII DAN

20

1.1111

titular

2D 4B 5A 6A 6B 6C 7C 7D 8B 8C

3

OLARU BOGDAN SORIN

18

1

titular

PA PB PC 1B 1C 1D 1E 2A 3B

4

PETRUJINSCHI ADINA

20

1,1111

titular

PD 2B 3C 3D 4A 4D 5B 5D 6E 7B

6

POPAZOV

MIHAIL

0

0

titular

completare normă Șc Gimnazială “Sf. Grigorie Teologul”

TOTAL

79

 
 

 

EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ   17 ore

 

Nr

crt

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr ore

catedra

Norma

OBS.

Clase de predare

1

POPA MARIA

17

1

titular

5A 5B 5C 5D 6A 6B 6C 6D 6E 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 8D

TOTAL

17

 
 

 

 

 

 

 

INFORMATICĂ   17 ore

 

Nr

crt

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr ore

catedra

Norma

OBS.

Clase de predare

1

PENU IONELA MIHAELA

17

0,9444

titular

5A 5B 5C 5D 6A 6B 6C 6D 6E 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 8D 8E

TOTAL

17