Echipa managerială:

Director: prof. Moineagu Viorica

Director adjunct: prof. Dumitriu Simona-Elena

Personal didactic

Toate cadrele didactice ale şcolii sunt calificate şi se împart după cum urmează: 2 educatoare, 23 învăţătoare, 39 profesori.

  • Titulari: 57 cadre didactice
  • Suplinitori: 4 cadre didactice
  • Detaşaţi: 3
  • 1 debutant
  • 8 cu grad didactic definitiv
  • 8 cu grad didactic II
  • 47 cu grad didactic I

Încadrare educatori

în anul şcolar 2018 – 2019

Grădiniţa cu Program Normal Nr. 20 – Structură a Şcolii Gimnaziale “Miron Costin”

NR.

CRT.

GRUPA

NUMELE ŞI PRENUMELE EDUCATORULUI

1. Grupa mijlocie Mirică Oana 
2. Grupa mare Tolea Luiza-Doina

Total: 2 grupe

Total 2 grupe în ciclul preşcolar

Încadrare învăţători

în anul şcolar 2018 – 2019

NR.CRT. CLASA NUMELE ŞI PRENUMELE ÎNVĂŢĂTORULUI
1. Pregătitoare A Petică Veronica
2. Pregătitoare B Rusu Camelia
3. Pregătitoare C Paraschiv Mariana
4. Pregătitoare D Rânceanu Livia-Corina
5. Pregătitoare E Cotos Lenuţa

Total: 5 clase

1. I A Roşu Ileana-Liliana
2. I B Călin Carmen-Anca
3. I C Necula Liliana
4. I D Cristea Teodora-Artemis (Muscă Corina)

Total: 4 clase

1. II A Dănăilă Mihaela
2. II B Vasile Geanina (Ferendino Elena)
3. II C Pagu Gabriela
4. II D Baltariu Elena (Lupu Adina)

Total: 4 clase

1. III A Bârzu Mioara-Luiss
2. III B Stan Cornelia
3. III C Goidescu Mioara
4. III D Ispas Claudia-Nicoleta

Total: 4 clase

1. IV A Scîntei Liliana
2. IV B Soceanu Gabriela
3. IV C Bordei Ionica
4. IV D Grigorică Stănuţa
5. IV E Druja Daniela

Total: 5 clase

Total 22 clase în ciclul primar

Încadrare diriginţi

în anul şcolar 2018 – 2019

NR.

CRT.

CLASA

NUMELE ŞI PRENUMELE DIRIGINTELUI

1. V A Tritean Loredana-Raluca
2. V B Dragomir Mirela
3. V C Prada Marian
4. V D Mihăilă Constantina

Total: 4 clase

1. VI A Filipache Dana-Mihaela
2. VI B Calciu Katalin-Agnes
3. VI C Popovici Angela
4. VI D Teodor Mihaela

Total: 4 clase

1. VII A Stan Ionel
2. VII B Ciubotaru Liliana-Adriana
3. VII C Radu Florica
4. VII D Moisii Dan

Total: 4 clase

1. VIII A Ceapă Svetlana
2. VIII B Râpaş Mihaela-Georgeta
3. VIII C Pavăl Danusia
4. VIII D Ghintuială Tudoriţa
5. VIII E Modiga Marinela

Total: 5 clase

Total 17 clase în ciclul gimnazial

 

ÎNCADRAREA PERSONALULUI DIDACTIC

CICLUL GIMNAZIAL

în anul şcolar 2017-2018

 

 

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ   88 ore

 

Nr

crt

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr. ore

catedra

OBS

Clase de predare

 
 

1

CIUBOTARU LILIANA ADRIANA

18

titular
6BLRO   6BOPT  7ALRO 7AOPT 8ALRO 8A LAT 8AOPT   8CLAT  8COPT
 

2

DRAGOMIR MIRELA

18

titular

5ELRO 6ALRO 7BLRO 8ELRO 8EOPT 8ELAT

 

3

FILIPACHE DANA MIHAELA

18

titular

5ALRO 5AOPT  7DOPT 8BLRO 8BLAT  8BOPT 8DLRO  8DLAT   8DOPT

 

4

MODIGA MARINELA

18

titular

5DLRO 5DOPT  6DLRO  7DLRO 7ELRO 7EOPT

 

5

PRADA MARIAN

16

titular

5BLRO 6CLRO  7CLRO  8CLRO

 

TOTAL

88

 

 

 

 

 

 

LIMBA ENGLEZĂ   71.5 ore

 

Nr

crt

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr. ore catedra

OBS

Clase de predare

1

MANOLE CONSUELA ADRIANA

7

detașată

PAOPT PB PC PD 1A 1B

2

MOINEAGU VIORICA

11

titular

2B 3B 4B 5A 6A 7D

3

OBUZIC DOINA

18

titular

2A 2D 3C 3E 4C 4D 7A 7C 8A 8B, 4D(INV DOMICILIU)

4

RÂPAŞ MIHAELA GEORGETA

16

titular

1C 1D  2C  3A 3D 6C 6D 7B  7BEXT 8E

5

SCORȚEANU CORINA

19

titular

3AOPT  3DOPT  4A 5BOPT  5B 5C 5D 6B 7E 8C 8D

TOTAL

71

           
 

 

 

 

LIMBA FRANCEZĂ  36 ore

 

Nr

crt

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr. ore

catedra

OBS

Clase de predare

1

GHEORGHE OLIMPIA MELANIA

18

titular

5B 5C 6A 6C 6D 7A 7C 8A 8C

2

NEGRAIA  MARTA CRISTIANA

0

titular

Detașată la Școala 28 GL

3

TRITEAN LOREDANA RALUCA

18

titular

5A 5D 6B 7B 7D 7E 8B 8D 8E

TOTAL

36

 

 

 

 

ISTORIE ȘI CULTURĂ CIVICĂ   37 ore

 

Nr

crt

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr ore

catedra

OBS

Clase de predare

 
 

1

DUMITRIU SIMONA ELENA

13

titular (dir.adj)

5Bist  5Dist  6Bist  6Cist 7Aist 7Eist  7Ecciv  8Aist  8Bist

 

2

MAXIM DANIELA

6

completare

7Acciv 7Ccciv  7Dcciv  8Acciv  8Bcciv 8Ecciv

 

3

STAN IONEL

16

titular

5Aist  5Cist  6Aist  6Dist  7Bist  7Bcciv  7Dist  7Cist  8Cist  8Dist  8Eist

 

4

STAN MIHAELA CRISTINA

2

suplinitor

8Ccciv  8Dcciv

 

TOTAL

37

 

 

 

 

 

CABINET DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ

 

Nr

crt

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr ore

catedra

OBS

Clase de predare

1

IVAN ALINA

4 ore

detasată de la C.J.R.A.E.

5A 5B 5C 5D – educatie socială

TOTAL

4

 

 

 

 

MATEMATICĂ   72 ore

 

Nr

crt

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr ore

catedra

OBS

Clase de predare

1

GHINTUIALĂ TUDORIȚA

20

titular

5A 6A 7D 8B 8E

2

MIHĂILĂ CONSTANTINA

20

titular

5B 5C 7C 7E 8D

3

TEODOR MIHAELA

20

titular

5D 6B 7A 7B 8C

4

ȚÂMPU ANDREEA IULIANA

12

titular

6C 6D 8A

TOTAL

72

 

 

 

 

 

 

FIZICĂ   30 ore

 

Nr

crt

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr ore

catedra

OBS

Clase de predare

1

CHIOSEA CODINA

14

titular

6A 6D 7B 7C 8A 8C

2

RADU FLORICA

16

titular

6B 6C 7A 7D 7E 8B 8D 8C

TOTAL

30

 

 

 

 

CHIMIE   20 ore

 

Nr

crt

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr ore

catedra

OBS

Clase de predare

1

CHIOSEA CODINA

4

titular

7B 8E

2

POPA MIRELA

16

titular

7A 7C 7D 7E 8A 8B 8C 8D

TOTAL

20

 

 

 

 

BIOLOGIE   36 ore

 

Nr

crt

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr ore catedra

OBS

Clase de predare

 
 

1

CALCIU KATALIN AGNES

18

titular

5B 6A 6B 6C 6D 7B 7E 8D 8E

 

2

PAVĂL DANUSIA

18

titular

5A 5C 5D 7A 7C 7D 8A 8B 8C

 

TOTAL

36

 

 

 

 

 

GEOGRAFIE   23 ore

 

Nr

crt

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr ore catedra

OBS

Clase de predare

1

CREȚU MIOARA

4

completare

8A 8D

2

POPOVICI ANGELA

19

titular

5A 5B 5C 5D 6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C 7D 7E 8B 8C 8E

TOTAL

23

 

 

 

 

RELIGIE   39 ore

 

Nr

crt

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr ore

catedra

OBS

Clase de predare

1

CAPOTĂ OANA ALEXANDRA

0

titular

Completare normă Școala Branistea

2

CEAPĂ SVETLANA

19

titular

2A 2B 2D 3D 4B 4C 4D 5A 5D 6A 7A 7B 7C 7D 7E 8C 8D 8E, 1A

3

RĂȘCANU GABRIELA TEREZA

20

titular

PA PB PC PD 1B 2C 3A 3B 3C 3E 4A 5B 5C 6B 6C 6D 8A 8B

1D, 1D

4

TĂNASE GEANINA

0

titular

Decizie de pensie până în 19.08.2019

TOTAL

39

 

 

 

 

EDUCAŢIE MUZICALĂ   15,5 ore

 

Nr

crt

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr ore

catedra

OBS

Clase de predare

1

BEZMAN THEODORA IOANA

15,5

Titular (completare la Lic. “Sf Maria” GL)

5A 5B 5C 5D 6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C 7D 7E 8A 8B 8C 8D 8E

Total

15.5

 

 

 

 

EDUCAȚIE PLASTICĂ   15,5 ore

 

Nr

crt

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr. ore

catedra

OBS

Clase de predare

1

POPESCU IULIA CRISTINA

0

titular

CFP

2

DUMITRESCU JAGETA

 

15,5

suplinitor (completare la Șc. Nr. 10 GL)

5A 5B 5C 5D 6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C 7D 7E 8A 8B 8C 8D 8E

Total

15.5

 

 

 

 

EDUCAȚIE FIZICĂ   76 ore

 

Nr

crt

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr ore

catedra

OBS.

Clase de predare

1

CUCU GABRIEL

21

titular

2C 3A 3D 4A 4C 5D 6B 6C 7E   PBopt PCopt PDopt

2

MOISII DAN

18

titular

2A 5C 6D 7A 7B 7C 7D 8B 8C 8D 8E

3

NAZARE CĂTĂLIN ALEXANDRU

18

suplinitor

PA PB PC PD 1B 1C 1D 3B 3C

4

PALADE

OVIDIU

0

titular

Concediu medical

5

PETRUJINSCHI ADINA

19

titular

1A 2B 2D 3E 4B 4D 5A 5B 6A  8A

6

POPAZOV

MIHAIL

0

titular

Completare normă Șc Nr. 41 GL

TOTAL

76

 

 

 

 

EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ   18 ore

 

Nr

crt

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr ore

catedra

OBS.

Clase de predare

1

POPA MARIA

18

titular

5A 5B 5C 5D 6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C 7D 7E 8A 8B 8C 8D 8E

TOTAL

18

 

 

 

 

BAZELE INFORMATICII   13 ore

 

Nr

crt

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nr ore

catedra

OBS.

Clase de predare

1

PENU IONELA MIHAELA

13

suplinitor

5A 5B 5C 5D 6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C 7D 7E 8A 8B 8C 8D 8E

TOTAL

13