Examene Cambridge, 10-11.06.2023

Asociația MLCC Galați & Şcoala Gimnazială “Miron Costin” Galaţi, Centru acreditat Cambridge, în colaborare cu British Council Iaşi, organizează şi în anul 2023 examene Cambridge, după cum urmează:

Examen                             Data                      Taxa                 Înscriere

A2/KET for Schools         10 iunie 2023         425 RON          27.03 – 07.04

B1/PET for Schools         10 iunie 2023         540 RON          27.03 – 07.04

B2/FCE for Schools         10 iunie 2023         740 RON          27.03 – 07.04

Starters                            11 iunie 2023          340 RON         27.03 – 07.04

Movers                             11 iunie 2023          340 RON         27.03 – 07.04

Flyers                               11 iunie 2022          340 RON         27.03 – 07.04

Acte necesare: copie CN, tel, adresa email.

Termeni și condiții candidați înscriși

Informații: Prof. Mihaela Rapas, mihaelarapas@yahoo.com

Înscrierile se fac la profesorii coordonatori sau la secretariatul Școlii Gimnaziale “Miron Costin” Galați.

Graficul ședințelor/acțiunilor de completare a opțiunilor de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora

Graficul ședințelor cu părinții în vederea completării opțiunilor de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora și vericarea fișelor martor:

– 05.07.2022, orele 17:00 –  completare a opțiunilor de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a;

– 07.07.2021, orele 17:00 – verificarea de către părinți și candiați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator. 

Grafic completare/verificare fișe admitere 2022

Examene Cambridge

Şcoala Gimnazială “Miron Costin” Galaţi, Centru acreditat Cambridge, în colaborare cu British Council Iaşi, organizează şi în anul 2022 examene Cambridge, după cum urmează:

Examen                                   Data                         Taxa                         Înscriere

A2 / KET for Schools            04 iunie 2022                425 RON                 01-12 aprilie 2022

B1 / PET for Schools            04 iunie 2022                525 RON                 01-12 aprilie 2022

B2 / FCE for Schools            04 iunie 2022                710 RON                 01-12 aprilie 2022

Starters                               05 iunie 2022                325 RON                 01-12 aprilie 2022

Movers                                05 iunie 2022                325 RON                 01-12 aprilie 2022

Flyers                                 05 iunie 2022                325 RON                 01-12 aprilie 2022

Înscrierile se fac la secretariatul Școlii Gimnaziale "Miron Costin", str. Alba-Iulia nr. 1-2, telefon 023631193.

Acte necesare: copie CN, nr. de telefon și adresă de e-mail.

Informații: prof. Mihaela Râpaș, mihaelarapas@yahoo.com

Evaluare Națională 2022

Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII) reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial. Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină examenul fără taxă.

Ordinul 5149/30.08.2021 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2021-2022

Metodologia de organizare și derulare a examenului de Evaluare Națională 2022

Calendarul desfășurării Evaluării Naționale 2022

Programele de examen pentru disciplinele limba şi literatura română, matematică, limba şi literatura română pentru şcolile şi secţiile cu predare în limba maghiară, limba şi literatura maghiară maternă, limba şi literatura germană maternă, limba şi literatura sârbă maternă, limba şi literatura slovacă maternă, limba şi literatura croată maternă, limba şi literatura italiană maternă, limba şi literatura rromani maternă, limba şi literatura ucraineană maternă, valabile pentru evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2021 – 2022, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.237/2021 – disponibile ► aici.

În funcţie de evoluţia pandemiei de SARS-CoV-2, Ministerul Educaţiei poate aproba modificarea programelor de examen prin esenţializarea conţinuturilor acestora.

Modele de subiecte pentru Evaluarea Națională 2022

Media obținută la EN VIII este un criteriu esențial pentru admiterea în învățământul liceal.

Coordonarea la nivel național a proiectării, organizării și desfășurării EN VIII, precum și valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de Ministerul Educației prin Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE). 

Coordonarea la nivel județean/al municipiului București a organizării EN VIII, precum și valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de către inspectoratele școlare județene.

Site-ul dedicat publicării rezultatelor este http://evaluare.edu.ro.