Descrierea unității de învățământ

DSCF0140

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “MIRON COSTIN”

Galaţi, str. Alba-Iulia, nr. 1-2, tel./fax: 0236311932

https://scoala12galati.ro

 

 

Deviza şcolii: “O ŞCOALĂ DE TRADIȚIE ÎN SLUJBA COMUNITĂȚII, O POARTĂ SPRE PERFORMANȚĂ!”

Misiunea Şcolii Gimnaziale „Miron Costin” urmăreşte dezvoltarea la elevi a aptitudinilor şi cultivarea intereselor acestora, prin promovarea spiritului democratic, a identităţii sociale şi culturale, a diversităţii şi toleranţei. De asemenea, promovează ideea de şcoală incluzivă, care să ofere şanse egale pentru toţi elevii, urmărind ca aceştia să fie pregătiţi pentru viaţă, într-o societate în permanentă schimbare.

Şcoala Gimnazială „Miron Costin” răspunde cerinţelor mediului cultural, social şi economic, oferind o educaţie orientată spre viitor, având ca fundament valori precum profesionalismul, perseverenţa, integritatea şi responsabilitatea.

Aspiraţia spre calitate, modernitate, performanță, eficienţă, stimularea învăţării continue, deschiderea către comunitatea locală și europeană sunt câteva dintre atributele care ne definesc în peisajul educaţional gălățean.

Şcoala Gimnazială „Miron Costin” va deveni un mediu valorizant, creativ şi democratic, pentru toţi factorii implicaţi în educație, care permite să formeze elevilor o personalitate adaptabilă societății contemporane, o structură eficientă și echitabilă.

Puternic ancorată în viața comunității, școala se distinge prin tradiția unui învățământ de calitate, care susține performanța, un leadership participativ, în concordanță cu valorile și normele naționale și europene.

20150211_072233 - Copy