SĂ CONSTRUIM ÎMPREUNĂ ŞCOALA DE MÂINE

 

VIZIUNE

Ne propunem să devenim o şcoală etalon pentru învăţământul preuniversitar local în care, în parteneriat şi în colaborare cu actorii sociali, promovând toleranţa şi înţelegerea, să asigurăm condiţii pentru dezvoltarea armonioasă a fiecărui elev din şcoală, să-i sădim încrederea în sine, să îl încurajăm să se manifeste liber şi să îl ajutăm să descopere că, prin muncă asiduă, cu talent şi perseverenţă, poate deveni „cel mai bun”.

În limitele impuse, cu resursele existente, într-un ritm propriu, bazaţi pe convingerea că toate au un început, să facem singuri ceea ce aşteptăm de la alţii.

MISIUNE

Misiunea şcolii este să asigure o educaţie de calitate pentru dezvoltarea individului, în vederea integrării acestuia în plan social, pentru a deveni cetăţeni activi şi responsabili, deplin conştienţi de propria lor valoare.

Ne propunem să creăm un climat stimulativ atât pentru elevi cât şi pentru cadrele didactice, dovedind interes pentru nevoile comunităţii locale şi regionale.

Dorim promovarea unui management eficient al tuturor resurselor, indiferent de provenienţa lor şi asigurăm părinţii că educaţia copiilor lor se face într-un mediu sigur, într-o formare personală permanentă.

Dorim pentru elevii noştri:

  • o educaţie conform standardelor europene;
  • adaptare la situaţiile de schimbare specifice unei societăţi în dezvoltare;
  • un procent de promovabilitate la examenele de sfârşit de ciclu gimnazial de peste 90%;
  • capacitatea de a comunica în situaţii diverse, în limba maternă şi într-o limbă de circulaţie internaţională;
  • performanţe înalte la toate disciplinele de învăţământ;
  • cunoaşterea şi aplicarea tehnicilor de operare pe calculator.