O ŞCOALĂ DE TRADIŢIE ÎN SLUJBA

COMUNITĂŢII, O POARTĂ SPRE

PERFORMANŢĂ.

 

VIZIUNE

     Şcoala Gimnazială „Miron Costin” va deveni un mediu valorizant, creativ şi democratic pentru toţi factorii implicaţi în educație, care permite să formeze elevilor o personalitate adaptabilă societăţii contemporane, o structură eficientă şi echitabilă.

     Puternic ancorată în viața comunității, școala se distinge prin tradiția unui învățământ de calitate, care susține performanța, un leadership participativ, în concordanță cu valorile și normele naționale și europene.

 

MISIUNE

     Misiunea Şcolii Gimnaziale „Miron Costin” urmăreşte dezvoltarea la elevi a aptitudinilor şi cultivarea intereselor acestora, prin promovarea spiritului democratic, a identităţii sociale şi culturale, a diversităţii şi toleranţei. De asemenea, promovează ideea de şcoală incluzivă, care să ofere şanse egale pentru toţi elevii, urmărind ca aceştia să fie pregătiţi pentru viaţă, într-o societate în permanentă schimbare.

     Şcoala Gimnazială „Miron Costin” răspunde cerinţelor mediului cultural, social şi economic, oferind o educaţie orientată spre viitor, având ca fundament valori precum profesionalismul, perseverenţa, integritatea şi responsabilitatea.

         Aspiraţia spre calitate, modernitate, performanţă, eficienţă, stimularea învăţării continue, deschiderea către comunitatea locală şi europeană sunt câteva dintre atributele care ne definesc în peisajul educaţional gălăţean.