Resurse umane

Codul etic al Şcolii Gimnaziale "Miron Costin" Galaţi

 

* 70 cadre didactice calificate din care: 2 educatoare, 25 învăţătoare, 43 profesori.
* 42 cadre didactice cu gradul I din care:

– 5 indrumători de practică pedagogică;
– 8 formatori la nivelul şcolii;
– un formator de nivel naţional;
– un evaluator de manuale şcolare.

 

* 9 cadre didactice cu gradul II;
* 15 cadre didactice cu grad definitiv şi
* 4 debutanţi
* un psiho-pedagog şcolar cu grad definitiv.

 

Procesul instructiv educativ este ajutat de personalul auxiliar compus din:

* bibliotecar;

* laborant;

* administrator;

* informatician;

* contabil;

* secretare.