Perspective educaționale finlandeze pentru speranță, bunăstare și înțelegere sistemică în învățământ

            În contextul celebrării #ErasmusDays în perioada 09-14 octombrie 2023, experiența participării la seminarul Erasmus+ TCA "Teaching sustainability competences for hope, well-being, and systemic understanding" merită amintită ca diseminare de bune practici și stabilire de contacte între actori educaționali, în vederea încheierii unor parteneriate europene prin programul Erasmus+.

 

            Evenimentul a fost organizat în primele 4 zile ale lunii octombrie 2023, de către Agenția Națională a Finlandei în colaborare cu Universitatea din Jyväskylä, în locații superbe: campusul studențesc inedit din punct de vedere arhitectural: (Ruusupuisto, Aalto2), cele 3 școli gazdă: Mankola School, Huhtasuo Comprehensive School, Satavuo Ecoschool și obiectivele turistice: rezervația naturală din mijlocul Lacului Päijänne, Savutuvan Apaja și Muzeul de Artă din Jyvaskyla, reunind profesori din Finlanda (15), Suedia (8) și 37 din celelalte state europene.

            Acest seminar s-a concentrat asupra educației pentru sustenabilitate, cu accent pe modalitățile practice de promovare a cunoștințelor, abilităților și atitudinilor necesare pentru dobândirea competențelor de durabilitate. S-au identificat modalități de adaptare a Cadrului european de competențe pentru durabilitate (GreenComp) pentru învățământul primar, punând accent pe exemple concrete. Seminarul a prezentat metodele utilizate în viața școlară de zi cu zi în școlile din Finlanda, luând în considerare cele patru domenii de competență ale GreenComp: valori și angajament, complexitate, ipostazele viitorului și acțiune pentru durabilitate. Au fost abortate teme ca limitările planetei noastre, conexiunea om-natură, participarea activă și învățarea în aer liber, în vederea regândirii perspectivei educaționale pentru noile generații.

            Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale din România și Salto E&T au facilitat accesul la acest eveniment celor 5 profesori din țara noastră (Galați, București, Cluj, Argeș, Botoșani), prin medierea acestuia pe paginile proprii: https://www.anpcdefp.ro/evenimente și https://salto-et.net/events/

#SustainabilityEducation #ErasmusPlus #eTwinningFIN #JYUnique #JYUWisdom

#ErasmusDays

prof. înv. primar Camelia Stănilă

# ErasmusDays – Împreună pentru o comunitate școlară de succes

Programul Erasmus+ reprezintă o oportunitate pentru învățământul românesc prin faptul că oferă posibilitatea regândirii serviciilor educaționale prin contactul direct al realității autohtone cu cele europene. Școala Gimnazială “Miron Costin” Galați este beneficiar al unui grant Erasmus+, prin proiectul  „Together for a Successful School Community”, având numărul de referință 2023-1-RO01-KH122-SCH-000120827. Acesta este un proiect de scurtă durată, care  are ca scop implementarea diverselor activități de mobilitate pe o perioadă de douăsprezece luni.

 

Proiectul care valorizează puterea lui ”Împreună” pentru o comunitate școlară de succes își propune identificarea nevoilor de formare a elevilor care înregistrează rezultate scăzute la învățătură și un comportament nefavorabil învățării școlare și includerea programe de consiliere prin activități de colaborare, de coaching, prin apelul la resurse TIC și la activități de tip outdoor. Finalitatea este reprezentată de îmbunătățirea percepției beneficiarilor (elevi, părinți, profesori, comunitate în general) față de serviciile oferite de școală. În perioada contractuală 02.10.2023-01.10.2024 se vor derula 10 mobilități din învățământul primar și gimnazial pentru formarea continuă a personalului didactic.

Rezultatele proiectului se vor reflecta astfel:

– personal de predare format prin furnizori europeni specializați;

– inserţia noilor tehnologii și strategii didactice în activitatea didactică în scop motivațional asupra elevilor problematici și progresul în evaluarea sumativă;

–  chestionare aplicate beneficiarilor (părinți, elevi, profesori), minim 25% progres;

– document cadru intern de formare a personalului școlii prin CEAC și Comisia de formare, ca parte a planului de dezvoltare instituțională;

– resurse educaționale deschise şi planuri de intervenţie personalizată realizate în cadrul proiectului;

– ateliere de lucru la nivel micro ( intern) și macro ( local, județean, național și/sau internațional) prin platforme specializate: iniţiere şi coordonare proiect(e) eTwinning;

– minim 2 proiecte educaționale transdisciplinare naţionale/internaţionale și 2 programe CDȘ bazate pe TIC;

– minim 2 ghiduri metodice de bune practici;

– o conferință de promovare a valorilor psihopedagogice prin parteneriat Erasmus+.

 Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale a derulat în luna septembrie 2023 în format fizic și online o reuniune de contractare pentru proiectele de mobilitate de scurta durata KA122-SCH cu scopul informării, consilierii beneficiarilor programelor Erasmus+.

În concluzie, implementarea acestui tip de proiecte susține dezvoltarea organizațională prin furnizarea de experiență internațională furnizorilor de formare și a altor organizații din domeniul educației și formării profesionale.

prof. înv. primar Camelia Stănilă

eTwinning – Ziua Internațională a Fericirii

Parteneriatele internaționale între școli, prin intermediul proiectelor de tip eTwinning, oferă o viziune complexă educației copiilor: unitățile de învățământ din diverse state care valorifică în cadrul școlii principiile europene colaborează, realizând activități comune specifice vârstei elevilor, promovând aspectele naționale în cadrul european. Astfel, gălățeanca Smaranda Brăescu, prima româncă premiată pentru recordul mondial la parașutism în Miami-Florida în 1932, pentru un salt de la peste 7000 de metri, a ajuns model de perseverență, studiu și reușită pentru copiii din țările partenere: Turcia, Macedonia de Nord și România. https://www.youtube.com/watch?v=VPjCWhM77HQ 

 Ziua Internațională a Fericirii a reunit chipurile încântate ale micuților care au fost impresionați de similitudinile cu copiii de dincolo de frontierele țării, dar și de diferențele culturale și aspectele lingvistice. Din această perspectivă, lumea nu mai pare atât de mare și nici idealurile atât de greu de atins!
     

ESA Education

Agenţia Europeană Spaţială – ESA Education a organizat în perioada 27-28 februarie 2023 un training adresat profesorilor pentru învăţământul primar, dornici să utilizeze la clasă resurse moderne – noţiuni primare de robotică şi automatizare, cu ajutorul Lego WeDo 2.0, Scratch, Python, Astro Pi.

Şcoala Gimnazială "Miron Costin" din Galaţi a reprezentat echipa din România, alături de alte 5 cadre didactice din țară (Ploiești, Petroșani, Buzău, București, Târgoviște) și 19 din Grecia, Spania, Danemarca, Portugalia, construind vehicule din Lego, programându-le să se deplaseze, simulând testarea valorii ph-ului de pe Marte, realizând desene complexe cu Scratch. S-au exersat limbaje de programare de bază pentru identificarea temperaturii ambientale, crearea de imagini, mesaje, instantanee. A fost vizitată baza ESEC-Redu, unde a fost prezentat Galileo, sistemul european de navigație prin satelit, care transmite semnale legate de poziția exactă în timp și spațiu la nivel global și identifică apeluri de urgență de pe întreaga planetă. Pe toată durata cursului, ne-a însoțit cunoscuta mascotă Paxi, prietena copiilor, alături de care explorează misterele spațiului cosmic.

În esență, beneficiile obținute în urma cursului vor fi: participarea elevilor la proiectele organizate de ESA, crearea de parteneriate internaționale cu tematică STEAM și programe noi la decizia școlii, contexte (non)formale să valorificăm educativ tehnologia. 

Îmbunătățirea calității educației la Școala Gimnazială ”Miron Costin” prin programul ERASMUS +

Fără titlu

În perioada 1- 7 noiembrie 2015 am avut ocazia de a participa alături de colegele mele, prof. Dana Filipache și prof. înv. primar Claudia Ispas la stagiul de formare profesională intitulat “How to motivate students to finalize their compulsory education. Innovative teaching and learning methods for reducing early school leaving in a lifelong learning Society”.

Cursul a fost finanțat în cadrul PROGRAMULUI ERASMUS + – KA1- Learning Mobility of Individuals-  School education staff mobility – prin proiectul derulat de Școala Gimnazială „Miron Costin”: Educație PLUS Calitate nr. de referință 2015-1-2001-KA101-014594. Stagiul de formare s-a desfășurat în ASSEN, Olanda, organizatorul fiind Quarter Mediation ( http://www.quartermediation.eu); o instituție implicată în educația adulților, cu sediul principal în Olanda și cu filiale în Turcia, Portugalia, Italia, Malta. Cursul a beneficiat de doi formatori de excepție, Cristina Stefan și Tim Stefan, coordonatori de proiecte educaţionale europene, la acest stagiu de formare participând 27 cadre didactice din România, Malta, Estonia,Spania, Polonia și Portugalia.

Obiectivele de formare au fost centrate pe identificarea de noi metode inovative de învățare, în vederea reducerii abandonului școlar și pe exemplificarea de bune practici pentru motivarea elevilor în finalizarea învățământului obligatoriu.

Programul stagiului de formarea a fost intens și variat, sesiunile plenare au alternat cu workshop-uri. Modalitatea de lucru predilectă a fost organizarea pe echipe, ceea ce ne-a oferit posibilitatea de a interacționa cu ceilalți colegi, de a fi creativi în îndeplinirea sarcinilor.

Fără titlu2

Activitățile au debutat în sala de conferințe a hotelului Jonge din Assen, cu prezentarea cursanților și a propriilor organizații. A urmat promovarea țărilor reprezentate la acest stagiu, în cadrul activității EUROPEAN FAIR. În zilele următoare s-au abordat teme variate, pornind de la prezentarea și analiza comparativă a sistemelor de învățământ ale țărilor din care proveneau cursanții, precum și prezentarea unor programe de prevenire a părăsirii timpurii a școlii.

În cadrul cursului au fost invitați specialiști olandezi, reprezentanți ai comunității locale și ai departamentului de educație, factori decizionali care ne-au prezentat bune practici privind prevenirea părăsirii timpurii a școlii. La Colegiul Drenthe, invitatii M. Hoogeveen- consilier local Assen- responsabil cu probleme de educație și Sjoukje Meeldijk – account manager – Ministerul Educației ne-au expus două programe de prevenție a abandonului școlar: ”MBO – attention and monitoring” și ”Toekomsloket”, programe cu rezultate notabile în Olanda. Un alt proiect de succes, prezentat ca model de bune practici în cadrul vizitei la Biblioteca publică din .Assen, a fost și ”Q project”, proiect de motivare a elevilor pentru obținerea unor rezultate bune de învățare.

Cursul a oferit exemple de bună practică pentru o gamă largă de metode de predare și învățare inovatoare: învățarea prin practică (learning by doing ), învățarea outdoor, învățarea prin metoda proiectelor, metode interactive, metode neconvenționale, metode interdisciplinare.

Activități demonstrative ne-au fost oferite în cadrul vizitelor efectuate la ICO Centrum voor Knust & Cultuur Assen, Moara ”De Wachter” din Zuidlaren , Universitatea de științe din Assen, Arhiva Drenthe și Fortăreața Bourtange.

Impactul asupra activității personale poate fi apreciat prin utilizarea unor noi tehnici de lucru la clasă, ceea ce conduce la creșterea interesului elevilor pentru școală. Stagiul de formare la care am participat contribuie la creșterea interesului pentru valorile europene, dar totodată a condus și la dezvoltarea competențelor noastre profesionale, lărgirea orizontului personal și dezvoltarea competențelor sociale.

Impactul activității de formare asupra instituției, și asupra elevilor este acela de a fi contribuit la identificarea de noi metode de acțiune necesare formării unor noi competențe în domeniul metodelor de reducere a absenteismului și abandonului școlar. Prin proiectul Educaţie PLUS Calitate, Şcoala Gimnazială ”Miron Costin” doreşte creşterea calităţii forţei de muncă, dezvoltarea competenţele cadrelor didactice astfel încât acestea să asigure accesul elevilor la o educaţie de calitate. Educație de calitate înseamnă, în viziunea acestui proiect, dobândirea de către elevi a competenţelor de bază şi a celor transversale, în scopul continuării studiilor la liceu şi minimizării riscului de părăsire timpurie a şcolii.

În concluzie, această experiență a fost un câștig în formarea noastră, atât pentru activitatea de profesor, cât şi datorită perspectivei diferite pe care am căpătat-o cu privire la dezvoltarea instituției pe care o reprezentăm. A fost un curs bine structurat, bine prezentat, cu aplicații practice interesante și bine organizate, cu profesori formatori excelenți și îl recomandăm tuturor cadrelor didactice interesate de mobilitățile Erasmus + pentru dezvoltarea competențelor și a capacității de inserție profesională.

Director adjunct,

prof. Elena Simona Dumitriu – Școala Gimnazială ”Miron Costin” Galați