Resurse materiale

Activitatea de instruire şi educare a elevilor se desfăşoară în 4 clǎdiri, ce cuprind:

 • Săli de clasă – 20
 • Laborator de informatică cu 30 calculatoare
 • Laborator AeL cu 10 calculatoare
 • Laborator şi cabinet de biologie
 • Laborator şi cabinet de chimie
 • Cabinet de limba engleză
 • Cabinet de pregătire psihopedagogică şi orientare şcolară şi profesională
 • Bibliotecă – 15859 volume
 • Sală de sport (improvizată)
 • Cabinet medical
 • Teren de handbal
 • Teren de baschet
 • Scenă pentru spectacole artistice