Expoziție școlară – Gheorghiță Claudia Violeta, ianuarie 2022

Expoziția școlară – modalitate de evaluare dar și de valorizare, de creștere a stimei de sine a elevului
prof. Anton Marcela – Școala  Gimnazială "Miron Costin" Galați

Elementul de bază într-o expoziție este opera artistică. Mijlocul primar de a explica opera unui artist este de a o lăsa să se dezvăluie. A expune înseamă a povesti ceva despre persoana care expune, a crea o ordonare compusă, strategică, logică, a crea un sens, a justifica semnificații, a direcționa o secvență de experiențe. Una din cele mai mari aventuri ale vieţii noastre este cunoaşterea de sine. Este o adevarată tragedie faptul că unii oameni îşi petrec întreaga viată fară a se cunoaște pe ei înșiși. Cu alte cuvinte, ARTA poate deveni o formă de cunoaștere utilă elevului, adolescentului în formare.
Şcoala are o mare responsabilitate în dezvoltarea personalităţii tinerilor. Una dintre funcţiile sale este de a îmbogăţi sistemul de reprezentări de sine ale elevilor. Stima de sine se referă la modul în care te evaluezi, cât de valoros te consideri, prin comparație cu alții sau cu ceea ce ți-ai dori tu să fii. O imagine pozitivă de sine se va asocia cu o stimă de sine înaltă, iar una negativă, cu o stimă scăzută. Totodată elevii cu o imagine pozitivă de sine au încredere în forțele proprii și rezultate școlare mai bune.
Așadar expoziția organizată în cadrul școlii poate fi nu doar un factor de evaluare a unor activități sau a unor teme parcurse dar și o modaltate de valorizare, de creștere a stimei de sine a elevilor implicați, talentați și dedicați artei.
Din aceste considerente, expoziția exemplificată în imaginile de mai jos, este dedicată în exclusivitate lucrărilor unei eleve de clasa a VII-a, care excelează prin viziune și perseverență ori de câte ori profesorul de educație plastică vine cu provocări tematice din programa parcursă sau din afara ei. Acest mod de promovare a talentului și a calităților artistice poate fi apanajul OREI DE ARTĂ care aduce cu siguranță beneficii de creștere personală dar și comunitară.

BIBLIOGRAFIE
Băban, A. ,(2001), Consiliere educațională, Editura ASCR, Cluj-Napoca.
Creţu, T. , (1994), Psihologia vârstelor, Bucureşti: Ed. Universitară.
Oprea,C. ,(2009), Strategii didactice interactive, Editura Didactică și pedagogică,București

Expoziție personală

Gheorghiță Claudia Violeta – clasa a VII-a D