ANUNŢ DE CONCURS

ANUNŢ DE CONCURS

 

Școala Gimnazială „Miron Costin”  cu sediul în Galaţi, strada Alba Iulia nr.1-2 Județul Galați  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează, aprobat prin H.G.  nr. 286/2011, modificată și completatăde HG nr 1027/2014

 • Paznic – 1 normă;
 • Îngrijitor – 1 normă;
 • Muncitor de întreținere – 1 normă;

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele CONDIȚII GENERALE, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • muncitor de întreținere cu atribuții multiple  – 1  normă:
  • nivel studii – minimum 10 clase/școală profesională în domeniul postului;
  • vechime în muncă cel puțin 3 ani;
 • îngrijitor – 1 normă
  • nivel studii – minimum 10 clase/școală profesională în domeniul postului;
  • vechime în muncă cel puțin 3 ani; 
 • paznic  –  1 normă
 • nivel studii: minimum 10 clase/ școală profesională
 • vechime în muncă cel puțin 3 ani;
 • certificat de Calificare profesională (agent de securitate/ pază)

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului.
 • 02 noiembrie 2020: proba practică, ora 10.00 (defalcat pe ore funcție de numărul de candidați)
 • 03 noiembrie 2020: proba interviu;ora 10.00 (defalcat pe ore funcție de numărul de candidați)
 • 04 noiembrie 2020 contestații;

Relaţii suplimentare se pot obţine la Școala Gimnazială „Miron Costin” Galați, str. Alba Iulia, nr 1-2, tel 0236 311932

Veniturile angajaților Școlii Gimnaziale “Miron Costin” Galați plătiți din fonduri publice în luna martie 2020

Veniturile angajaților Școlii Gimnaziale “Miron Costin” Galați plătiți din fonduri publice în luna martie 2020 conform Legii 153/2017, sunt următoarele:

pesonal didactic

personal didactic auxiliar

personal nedidactic

Bine aţi revenit, dragi elevi!

  La Şcoala Gimnazială "Miron Costin" astăzi, 14.09.2020, a sunat clopoţelul, redând tuturor încrederea în forţa educaţiei, în soluţiile propuse, în măsurile de siguranţă gândite din timp, astfel încât fiecare să păşească fără teamă pe drumul luminos al învăţăturii.

În prag de toamnă am deschis uşa claselor primitoare, atent amenajate, pentru a se umple, din nou, de glasuri vesele, de copii.

O deschidere de an şcolar puţin altfel, dar cu mai multă emoţie, dragoste, grijă.

Bine aţi revenit, dragi elevi!

  

  

  

  

  

Mesajul de început de an școlar

Dragi elevi, dragi colegi, stimați părinți!

Luni, 14 septembrie 2020, debutează un an școlar nou, sub semnul responsabilității față de cei din jur.
Educația copiilor noștri trebuie să continue, în condiții de siguranță.

Vă invităm, pe toți cei care ne sunteți parteneri în educație:
•să purtați masca de supereroi; 
•să respectați distanțarea fizică:
•să salutați fără a vă atinge, îmbrățișându-vă doar cu privirea;
Să facem ca acest an scolar să fie unul al respectului față de regulile stabilite cu privire la program, acces, deplasarea în interiorul școlii și a claselor, reguli care sunt făcute să ne protejeze!
Nu vom fi împreună, dar trebuie să rămânem conectați pentru a putea preveni orice situație neplăcută.

Cu încredere și responsabilitate vă invităm pe toți să începeți sănătoși un an scolar pe care ni-l dorim să fie al împlinirilor și al succeselor la examene!

Conducerea Școlii Gimnaziale Miron Costin, Galati

Informaţii – început de an şcolar

Dragi elevi,

Ca în fiecare an, luna septembrie înseamnă pentru voi un nou început, emoțiile întâlnirii cu colegii, cu profesorii, cu școala.

Dacă sunteți boboci și acum faceți primii pași pe porțile școlii, vă dorim să aveți parte doar de experiențe frumoase!

Anul școlar 2020-2021 este un an altfel: după perioada în care am stat acasă și am desfășurat cursurile online urmează să revenim pe băncile școlii dar în condiții pe care e nevoie să le cunoaștem cu toții, respectând reguli necesare pentru protejarea voastră și a celor din jur, toate cu scopul de urma procesul educațional în siguranță.

Dragi părinți,

În curând, copiii noștri se vor întoarce la școală, ceea ce, ca părinți, ne bucură și ne îngrijorează, în egală măsură. Revenirea copiilor în școli, în condiții de siguranță, nu este posibilă fără respectarea tuturor măsurilor de protecție, măsuri pe care, înainte de toate, trebuie să le cunoaștem.

În primul rând, asigurați-vă că sunteți informat la zi în privința măsurilor de protecție împotriva infecției. Nerespectarea acestora are consecințe, inclusiv legale, pe care nu le putem ignora. Deși, în cazul copiilor, riscul de a dezvolta o formă gravă de Covid-19 este considerat scăzut, trebuie să aplicăm măsurile de protecție în vigoare, pentru a asigura menținerea tuturor membrilor comunității școlare în siguranță.

Vă rugăm să consultaţi materialele din link-urile de mai jos:

Planul Şcolii Gimnaziale Miron Costin în anul şcolar 2020-2021

Program începerii orelor şi accesului în instituţie

Programul orelor şi al pauzelor în învăţămâtului primar şi gimnazial