Reînscrierea și înscrierea preșcolarilor la grădiniță

În anul şcolar 2021-2022 în învăţământul preşcolar vor fi cuprinşi copiii cu vârste între 3 şi 6 ani.

Se pot:

– reînscrie copiii care frecventează Grădinița cu Program Normal Nr. 20 în acest an școlar și doresc să o frecventeze și în anul școlar 2021-2022;

– înscrie copiii care nu au frecventat până acum acest tip de învățământ sau care au fost înscriși la alte grădinițe.

Plan de școlarizare învățământ preșcolar 2021-2022

Grupa mijlocie: 1 grupă cu 25 de locuri

Grupa mare: 1 grupă cu 25 de locuri

Reînscrierea copiilor la Grădinița cu Program Normal Nr. 20 se face în perioada 17.05.2021 – 28.05.2021.

Înscrierea copiilor la Grădinița cu Program Normal Nr. 20 se face în perioada 31.05.2021 – 11.06.2021 (etapa I).

În limita locurilor libere se mai pot face înscrieri în perioadele: 18.06.2021 – 02.07.2021 (etapa a II-a) și 02.082021 – 31.08.2021 (etapa ajustări).       

 

Certificarea calităţii serviciilor oferite de Grădiniţa cu Program Normal Nr. 20 este dovedită prin obţinerea atestatului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar privind nivelul calităţii educaţiei oferite de către unitatea de învăţământ (nr. 3614/16.12.2014).

Ocuparea locurilor libere, după finalizarea procesului de reînscriere, se va face cu respectarea prevederilor din legislația în vigoare și, cu precădere, în acest an școlar, a prevederilor Legii nr. 56/2019, asigurând cuprinderea tuturor copiilor de 5 ani în grupa mare, ca parte a învățământului general obligatoriu.

Acte necesare pentru reînscrierea/ înscrierea la grădiniță:

Părinţii vor veni şi cu actele în original pentru certificarea conform cu originalul a fotocopiilor prezentate.

– cerere tip de reînscriere sau de înscriere, după caz, care se completează la secretariatul școlii;

– fotocopie + original certificat naştere copil;

– fotocopie C.I./B.I. ale părinţilor + C.I./B.I. original a părintelui/ tutorelui legal care înscrie copilul;

– părinţii divorţaţi depun la înscriere hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească şi unde a fost stabilită locuinţa minorului; prin domiciliu se înţelege inclusiv reşedinţă;

– declaraţie notarială (în situaţia în care ambii părinţi vor pleca în străinătate) privind încredinţarea minorului;

– rezultatul evaluării nivelului de dezvoltare psiho-somatică a copilului (doar în cazurile necesare);

– adeverință de salariat de la locul de muncă pentru părinți sau tutore;

– certificatul de deces, acolo unde este cazul;

– dovada de vaccinări;

– alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi specifice (acolo unde este cazul).

În situaţia în care numărul cererilor de înscriere a copiilor în învăţământul preşcolar, primite de la părinţi, este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale şi criterii de departajare specifice, după cum urmează: 

CRITERII GENERALE DE DEPARTAJARE:

  • existența unui document care dovedește că un copil este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
  • existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
  • existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă;
  • existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului, însoțit de certificatul de orientare școlară, eliberat de Comisia de orientare școlară și profesională.

Criteriile specifice de departajare vor fi aplicate doar după epuizarea criteriilor generale.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactaţi la:

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “MIRON COSTIN”

Galaţi, str. Alba-Iulia, nr. 1-2, tel / fax: 0236311932

e-mail: scoalanr12mironcostin@yahoo.com

Anunț important – program începând cu 17.05.2021

Având în vedere incidența COVID 19 în municipiul Galați în data de 14.05.2021 de 0,99, vă comunicăm că s-a schimbat scenariul de funcționare.

Conform Ordinului comun al Ministerului Educației nr. 3755/29.04.2021 și al Ministerului Sănătății nr. 580/29.04.2021, scenariul I presupune participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție.

Școala Gimnazială "Miron Costin" și Grădinița cu Program Normal Nr. 20 vor funcționa în scenariul I, cu prezența fizică a tuturor elevilor la școală, începând cu data de 17 mai 2021.

Program începere ore, începând cu data de 17.05.2021

Program ore și pauze, începând cu data de 17.05.2021

Planul școlii – 2020- 2021 – cu circuite

Redirecționează 3,5% către Asociația “Miron Costin”

3,5% – Campania 2021

Susţine Asociaţia “Miron Costin”!

Solicitaţi formularul 230 la secretariat, completaţi-l cu datele personale şi depuneţi-l la secretariatul Şcolii Gimnaziale “Miron Costin” până pe 20.05.2021.

Asociaţia “Miron Costin” a fost înfiinţată în anul şcolar 2007-2008 şi are personalitate juridică şi statut de O.N.G.  

Asociaţia “Miron Costin” Galaţi este o asociatie culturală, ştiinţifică şi profesională a cadrelor didactice, elevilor şi părinţilor din Şcoala Gimnazială “Miron Costin” Galaţi, a cadrelor didactice care au profesat la aceasta şcoală, precum şi a absolvenţilor acestei şcoli.

Scopul Asociaţiei “Miron Costin” este:

  • Promovarea experienţei pozitive în domeniul metodiciii predării, proiectare didactică, cercetare individuală şi colectivă, dezvoltarea resurselor de învăţământ;
  • Întreţinerea şi cultivarea relatiilor de colaborare cu reprezentanţii administraţiei publice, cu persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinatate;
  • Creşterea standardelor de excelenţă;
  • Implicarea comunităţii locale în proiecte derulate la nivel de instituţie. 

Anunț – examene Cambridge

Asociația MLCC&Şcoala Gimnazială “Miron Costin” Galaţi în colaborare cu British Council Iaşi organizează şi în anul 2021 examene Cambridge, după cum urmează:

Examen                  Data                         Taxa                         Înscriere

KET                   12 iunie 2021            420 RON           1-12 aprilie 2021

PET                   12 iunie 2021            520 RON           1-12 aprilie 2021

FCE                   12 iunie 2021            695 RON          1-12 aprilie 2021

 Starters            13 iunie 2021            315 RON           1-30 aprilie 2021

Movers             13 iunie 2021            315 RON          1-30 aprilie 2021

 Flyers               13 iunie 2021            315 RON           1-30 aprilie 2021

Taxele pot fi achitate prin transfer bancar în contul British Council Exams, CUI 9000000026598, cont IBAN RO88 CITI 0000 0008 2601 2196, deschis la Citibank Europe plc, Dublin – București. 

Vă rugăm ca la secțiunea "Detalii plată" să notați "Numele examenului, locația unde se desfășoara și luna în care se susține".

Vă rugăm să ne trimiteți dovada plății și ultima pagină din termini și condiții – documentul atașat.  Vă rugăm să citiți Termenii și să completați cu atenție ultima pagină –  este în Word și se poate completa. La semanătură veți pune numele părintelui în clar, nu semnătura. Documentele vor fi trimise  la adresa mihaelarapas@yahoo.com.

British Council examene Cambridge Assessment English termeni și_condiții candidati înscriși

Organizatori:

Prof. Mihaela Rapas-0744624041

Prof. Viorica Moineagu