Informații pentru începerea anului școlar 2021-2022

Stimați părinți,

Dragi elevi,

 

                Anul școlar 2021-2022 se apropie cu pași grăbiți. Emoțiile unui nou început ne cuprind, deopotrivă, pe toți: elevi, părinți, profesori.

                Sperăm ca toamna aurie care a bătut la ușa sufletelor noastre să ne aducă tuturor multă sănătate, bucuria și curiozitatea unor noi descoperiri, minte înțeleaptă, inimă bună, deschidere către educație și echilibru în tot ce vom realiza împreună.

                Dificultățile și încercările în care ne zbatem cu toții în aceste vremuri trebuie să ne facă mai responsabili, mai binevoitori, mai apropiați sufletește, unii de alții, în pofida distanțării fizice și a regulilor ce se impun și care trebuie respectate cu strictețe, dacă ne dorim să punem început bun și să finalizăm în mod optim toate proiectele pe care ni le propunem.

                Să nu uităm că doar împreună – elevi, părinți, dascăli – vom reuși să dăruim copiilor un start frumos în viață, o educație de calitate, împletind bucuria muncii cu seriozitatea, cu dăruirea, cu dragostea de om și cu speranța în vremuri mai bune.

 

Programul zilei de luni, 13 septembrie 2021

  • orele 9:00 – corpul D (ICOR) – festivitatea de deschidere a anului școlar va avea loc în curtea școlii, pentru clasele pregătitoare B, C, D, E și grupele de grădiniță;
  • orele 10:00 – corpul A (sediul central) –  festivitatea de deschidere a anului școlar va avea loc în curtea școlii, pentru clasa pregătitoare A și clasele a V-a.

Celelate clase vor intra în sălile de curs după cum urmează:

  • orele 9:00 – 10:30 – clasele I – IV;
  • orele 12:00 – 13:30 – clasele VI – VIII.

 

Intrare elevi an școlar 2021-2022

Planul școlii 2021-2022 cu trasee

Program ore și pauze an școlar 2021-2022

Reînscrierea și înscrierea preșcolarilor la grădiniță

În anul şcolar 2021-2022 în învăţământul preşcolar vor fi cuprinşi copiii cu vârste între 3 şi 6 ani.

Se pot:

– reînscrie copiii care frecventează Grădinița cu Program Normal Nr. 20 în acest an școlar și doresc să o frecventeze și în anul școlar 2021-2022;

– înscrie copiii care nu au frecventat până acum acest tip de învățământ sau care au fost înscriși la alte grădinițe.

Plan de școlarizare învățământ preșcolar 2021-2022

Grupa mijlocie: 1 grupă cu 25 de locuri

Grupa mare: 1 grupă cu 25 de locuri

Reînscrierea copiilor la Grădinița cu Program Normal Nr. 20 se face în perioada 17.05.2021 – 28.05.2021.

Înscrierea copiilor la Grădinița cu Program Normal Nr. 20 se face în perioada 31.05.2021 – 11.06.2021 (etapa I).

În limita locurilor libere se mai pot face înscrieri în perioadele: 18.06.2021 – 28.07.2021 (etapa a II-a) și 05.08.2021 – 31.08.2021 (etapa ajustări).       

 

Certificarea calităţii serviciilor oferite de Grădiniţa cu Program Normal Nr. 20 este dovedită prin obţinerea atestatului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar privind nivelul calităţii educaţiei oferite de către unitatea de învăţământ (nr. 3614/16.12.2014).

Ocuparea locurilor libere, după finalizarea procesului de reînscriere, se va face cu respectarea prevederilor din legislația în vigoare și, cu precădere, în acest an școlar, a prevederilor Legii nr. 56/2019, asigurând cuprinderea tuturor copiilor de 5 ani în grupa mare, ca parte a învățământului general obligatoriu.

Acte necesare pentru reînscrierea/ înscrierea la grădiniță:

Părinţii vor veni şi cu actele în original pentru certificarea conform cu originalul a fotocopiilor prezentate.

– cerere tip de reînscriere sau de înscriere, după caz, care se completează la secretariatul școlii;

– fotocopie + original certificat naştere copil;

– fotocopie C.I./B.I. ale părinţilor + C.I./B.I. original a părintelui/ tutorelui legal care înscrie copilul;

– părinţii divorţaţi depun la înscriere hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească şi unde a fost stabilită locuinţa minorului; prin domiciliu se înţelege inclusiv reşedinţă;

– declaraţie notarială (în situaţia în care ambii părinţi vor pleca în străinătate) privind încredinţarea minorului;

– rezultatul evaluării nivelului de dezvoltare psiho-somatică a copilului (doar în cazurile necesare);

– adeverință de salariat de la locul de muncă pentru părinți sau tutore;

– certificatul de deces, acolo unde este cazul;

– dovada de vaccinări;

– alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi specifice (acolo unde este cazul).

În situaţia în care numărul cererilor de înscriere a copiilor în învăţământul preşcolar, primite de la părinţi, este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale şi criterii de departajare specifice, după cum urmează: 

CRITERII GENERALE DE DEPARTAJARE:

  • existența unui document care dovedește că un copil este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
  • existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
  • existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă;
  • existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului, însoțit de certificatul de orientare școlară, eliberat de Comisia de orientare școlară și profesională.

Criteriile specifice de departajare vor fi aplicate doar după epuizarea criteriilor generale.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactaţi la:

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “MIRON COSTIN”

Galaţi, str. Alba-Iulia, nr. 1-2, tel / fax: 0236311932

e-mail: scoalanr12mironcostin@yahoo.com

Anunț important – program începând cu 17.05.2021

Având în vedere incidența COVID 19 în municipiul Galați în data de 14.05.2021 de 0,99, vă comunicăm că s-a schimbat scenariul de funcționare.

Conform Ordinului comun al Ministerului Educației nr. 3755/29.04.2021 și al Ministerului Sănătății nr. 580/29.04.2021, scenariul I presupune participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție.

Școala Gimnazială "Miron Costin" și Grădinița cu Program Normal Nr. 20 vor funcționa în scenariul I, cu prezența fizică a tuturor elevilor la școală, începând cu data de 17 mai 2021.

Program începere ore, începând cu data de 17.05.2021

Program ore și pauze, începând cu data de 17.05.2021

Planul școlii – 2020- 2021 – cu circuite