Anunţ

Deschiderea oficială a anului şcolar 2019-2020 va avea loc luni, 9 septembrie 2019, astfel:

 

Sediul

Ora

Clasele

Str. Tecuci, nr. 160 (ICOR)

9:00

 

     Grupa mijlocie

     Grupa mare

 

 

     Pregătitoare C, D, E

 

Str. Alba-Iulia, nr. 1 (sediul central)

9:00

 

     Pregătitoare A, B

     I – IV

     V

 

11:30

 

     VI-VIII

 

 

                                                                                                                         Director,

                                                                                                                Prof. Viorica Moineagu

Festivitatea de acordare a certificatelor Cambridge şi Trinity

Festivitatea de acordare a certificatelor Cambridge şi Trinity va avea loc miercuri, 11.09.2019, la Şcoala Gimnazială "Miron Costin", după următorul program:

17:00 – Trinity şi YLE (Starters, Movers, Flyers)

18:00 – KET, PET, FCE, CAE, CPE

 Vă aşteptăm cu drag!

Anunţ – Starters , Movers, Flyers

Starters, Movers, Flyers – duminică, 9.06.2019

Probele se vor desfăşura astfel:

Starters: 9.00 – 11.20

Movers: 9.00 – 11.40

Flyers: 9.50 – 12.10

Accesul în sala de examen este permis în prezenţa unui paşaport/carnet de elev în original, cu fotografie şi vizat pe anul şcolar în curs.

Vă rugăm să vă prezentaţi la examen cu 40 DE MINUTE ÎNAINTEA primei probe, având creion, radiera şi creioane colorate.

NU este permis accesul în sala de examen cu telefoane mobile.

Părinţii sau persoanele desemnate de aceştia să supravegheze candidaţii minori sunt răspunzători de preluarea copiilor la terminarea examenului.

Succes!

Reînscrierea şi înscrierea copiilor preşcolari la grădiniţă

În anul şcolar 2019-2020 în învăţământul preşcolar vor fi cuprinşi copiii cu vârste între 3 şi 6 ani.

Plan de şcolarizare 2019-2020

Grupa mijlocie: 1 grupă cu 25 de locuri

Grupa mare: 1 grupă cu 29 de locuri

Reînscrierea copiilor la Grădinița cu Program Normal Nr. 20 se face în perioada            06.05.2019 – 17.05.2019.

Înscrierea copiilor la Grădinița cu Program Normal Nr. 20 se face în perioada        

– 20.05.2019 – 07.06.2019 – etapa I

– 24.06.2019 – 19.07.2019 – etapa II.

– 29.07.2019 – 30.08.2019 – etapa de ajustări

Certificarea calităţii serviciilor oferite de Grădiniţa cu Program Normal Nr. 20 este dovedită prin obţinerea atestatului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar privind nivelul calităţii educaţiei oferite de către unitatea de învăţământ (nr. 3614/16.12.2014).

Reînscrierile se fac la secretariatul Școlii Gimnaziale "Miron Costin" de luni până vineri după următorul grafic:

– 06.05.2019 – 17.05.2019 – în intervalul orar 8:00 – 18:00. 

Înscrierile se fac la secretariatul Școlii Gimnaziale "Miron Costin" de luni până vineri după următorul grafic:

– 20.05.2019 – 07.06.2019 – în intervalul orar 8:00 – 18:00;

– 24.06.2019 – 30.08.2019 – în intervalul orar 9:00 – 14:00.

Acte necesare pentru reînscrierea/ înscrierea la grădiniță:

Părinţii vor veni şi cu actele în original pentru certificarea conform cu originalul a fotocopiilor prezentate.

– cerere tip de reînscriere sau de înscriere, după caz, care se completează la secretariatul școlii şi care se pot descărca de aici cererea de reînscriere şi aici cererea de înscriere.

– fotocopie + original certificat naştere copil;

– fotocopie C.I./B.I. ale părinţilor + C.I./B.I. original a părintelui/ tutorelui legal care înscrie copilul;

– părinţii divorţaţi depun la înscriere hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească şi unde a fost stabilită locuinţa minorului; prin domiciliu se înţelege inclusiv reşedinţă;

– declaraţie notarială (în situaţia în care ambii părinţi vor pleca în străinătate) privind încredinţarea minorului;

– rezultatul evaluării nivelului de dezvoltare psiho-somatică a copilului (doar în cazurile necesare);

– adeverință de salariat de la locul de muncă pentru părinți sau tutore;

– certificatul de deces, acolo unde este cazul;

– dovada de vaccinări;

– alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi specifice (acolo unde este cazul).

În situaţia în care numărul cererilor de înscriere a copiilor în învăţământul preşcolar, primite de la părinţi, este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale şi criterii de departajare specifice, după cum urmează: 

CRITERII GENERALE DE DEPARTAJARE:

– Existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți; situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;

– Existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

– Existența unui frate/ a unei surori înmatriculat/înmatriculată în unitatea de învățământ respectivă;

– Existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului.

CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE:

Nr. crt.

Criteriul

Dovada

1

Bunicii locuiesc în circumscripţia şcolii

Existenţa unui act de identitate din care să rezulte gradul de rudenie şi adresa (carte de identitate bunic/ bunică, certificat de naştere şi de căsătorie părinte), declaraţie pe propria răspundere a părinţilor/ bunicilor în care să se precizeze ca bunicii se vor ocupa de îngrijirea copilului

2

Părinte unic întreținător

Hotărâre de divort

 

3

Părinţi/ fraţi foşti elevi ai şcolii

Diplomă de absolvire

 

4

Copilul se aflã în grija unei rude care locuieşte în circumscripţia/perimetrul şcolii

Dovada de luare în spaţiu (acte oficiale de la Notariat sau de la Asociaţia de proprietari)

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactaţi la:

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “MIRON COSTIN”

Galaţi, str. Alba-Iulia, nr. 1-2,

tel./fax: 0236311932

Web: http://scoala12galati.ro/

PROGRAM CU PUBLICUL SECRETARIAT: 8:00 – 10:00; 16:00 – 18:00

Veniturile angajaților Școlii Gimnaziale “Miron Costin” Galați plătiți din fonduri publice

Veniturile angajaților Școlii Gimnaziale “Miron Costin” Galați plătiți din fonduri publice în luna martie 2019 conform Legii 153/2017, sunt următoarele:

– cadre didactice

– personal didactic auxiliar

– personal nedidactic