PROIECT ERASMUS PLUS KA – Learning Mobility of Individuals – School education staff mobility – Educaţie PLUS Calitate

Proiectul Educație PLUS Calitate a fost construit cu scopul de a sprijini dezvoltarea principalelor domenii funcționale din şcoală:

1. metode noi de predare

2. dezvoltarea competențelor manageriale

3. dezvoltarea competențelor lingvistice

4. dezvoltarea curriculum-ului prin implementarea de proiecte curriculare noi, bazate pe utilizarea TIC

5. creșterea dimensiunii europeane prin încurajarea dezvoltării de proiecte educaționale internaționale.

descărcare

Activitatea de formare este împărțită în trei fluxuri si fiecare mobilitate, prin activitățile sale, va contribui la satisfacerea nevoilor identificate, astfel:

– Curs de formare “How to motivate students to finalize their compulsory education. Innovative teaching and learning methods” (Quarter Mediation, www.quartermediation.eu, Olanda,1-7 noiembrie 2015). Cursul oferă exemple de bună practică pentru o gamă largă de metode de predare și învățare inovatoare: învățarea prin practică (learning by doing ), învățarea outdoor, învățarea prin metoda proiectelor, metode interactive, metode neconventionale, metode interdisciplinare

– Curs de formare “Creativity in teaching and training & how to use music, art, ICT and sport in education” (Quarter Mediation, www.quartermediation.eu, Malta, 7 zile, 14-21 noiembrie 2015).

Cursul oferă exemple de bună practică pentru folosirea metodelor de predare interdisciplinare bazate pe muzică, artă, TIC și sport pentru ca învățarea să devină mai motivantă, atât pentru profesori și elevi.

– Curs de formare “Teach, Learn and Quality – internal strategies to improve the educational quality of the school” (Eekhoutcentrum, http://www.erasmusplus-ist.eu, Portugalia, 5 zile, 16-20 mai, 2016). Cursul oferă cunoștințe, metodologie, înțelegerea și competențele necesare pentru îmbunătățirea calităţii educației în Europa prin intermediul managementului educațional de calitate.