Anunț important – HOMESCHOOLING

În temeiul adresei nr. 944/09.02.2022 a Inspectoratului Școlar Județean Galați, având în vedere identificarea unor situații la nivel național constând în abandonarea de către elevi a frecventării cursurilor învățământului obligatoriu reglementat de Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea sistemului educațional de tip homeschooling, vă informăm că acest sistem educațional nu este recunoscut în țara noastră.

Elevii și copiii care se integrează în acest sistem educațional, care nu este autorizat în România, nu mai pot reveni ulterior, prin transfer, în unități de învățământ preuniversitar de stat sau particular autorizate să funcționeze provizoriu/acreditate.

În conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1), art. 86 alin. (3), art. 360 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și art. 380 din Codul Penal, în situația în care identificăm astfel de cazuri, avem obligația de a informa autoritățile administrației publice locale (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Inspectoratul de Poliție Județean și Inspectoratul Școlar Județean).

L.E.N. nr. 1/2011 art. 16 alin. (1): Învățământul general obligatoriu cuprinde învățământul primar, învățământul gimnazial și primii 2 ani ai învățământului secundar superior. Învățământul secundar superior și grupa mare din învățământul preșcolar devin obligatorii până cel mai târziu în anul 2020, grupa mijlocie până cel mai târziu în anul 2023, iar grupa mică până în anul 2030.

L.E.N. nr. 1/2011 art. 86 alin. (3): părintele sau tutorele legal este obligat să ia masuri pentru școlarizarea elevului, pe perioada învățământului obligatoriu.

L.E.N. nr. 1/2011 art. 360 (1) Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează după cum urmează: a) nerespectarea dispozițiilor art. 86 alin. (3), din culpa părintelui sau a tutorelui legal instituit, cu amendă cuprinsă între 100 lei și 1.000 lei ori cu muncă echivalentă în folosul comunității, prestată de părinte sau de tutorele legal;

(2) Constatarea contravenției și aplicarea amenzilor contravenționale prevăzute la alin. (1) lit. a) se fac de către persoanele împuternicite de primar în acest scop, la sesizarea consiliului de administrație al unității de învățământ.

Codul Penal art. 380 (1) Părintele sau persoana căreia i-a fost încredințat, potrivit legii, un minor și care, în mod nejustificat, îl retrage sau îl împiedică prin orice mijloace să urmeze cursurile învățământului general obligatoriu se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

(2) Fapta nu se pedepsește dacă înainte de terminarea urmăririi penale inculpatul asigură reluarea frecventării cursurilor de către minor.

(3) Dacă până la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare inculpatul asigură reluarea frecventării cursurilor de către minor, instanța dispune, după caz, amânarea aplicării pedepsei sau suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, chiar dacă nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru aceasta.