# ErasmusDays – Împreună pentru o comunitate școlară de succes

Programul Erasmus+ reprezintă o oportunitate pentru învățământul românesc prin faptul că oferă posibilitatea regândirii serviciilor educaționale prin contactul direct al realității autohtone cu cele europene. Școala Gimnazială “Miron Costin” Galați este beneficiar al unui grant Erasmus+, prin proiectul  „Together for a Successful School Community”, având numărul de referință 2023-1-RO01-KH122-SCH-000120827. Acesta este un proiect de scurtă durată, care  are ca scop implementarea diverselor activități de mobilitate pe o perioadă de douăsprezece luni.

 

Proiectul care valorizează puterea lui ”Împreună” pentru o comunitate școlară de succes își propune identificarea nevoilor de formare a elevilor care înregistrează rezultate scăzute la învățătură și un comportament nefavorabil învățării școlare și includerea programe de consiliere prin activități de colaborare, de coaching, prin apelul la resurse TIC și la activități de tip outdoor. Finalitatea este reprezentată de îmbunătățirea percepției beneficiarilor (elevi, părinți, profesori, comunitate în general) față de serviciile oferite de școală. În perioada contractuală 02.10.2023-01.10.2024 se vor derula 10 mobilități din învățământul primar și gimnazial pentru formarea continuă a personalului didactic.

Rezultatele proiectului se vor reflecta astfel:

– personal de predare format prin furnizori europeni specializați;

– inserţia noilor tehnologii și strategii didactice în activitatea didactică în scop motivațional asupra elevilor problematici și progresul în evaluarea sumativă;

–  chestionare aplicate beneficiarilor (părinți, elevi, profesori), minim 25% progres;

– document cadru intern de formare a personalului școlii prin CEAC și Comisia de formare, ca parte a planului de dezvoltare instituțională;

– resurse educaționale deschise şi planuri de intervenţie personalizată realizate în cadrul proiectului;

– ateliere de lucru la nivel micro ( intern) și macro ( local, județean, național și/sau internațional) prin platforme specializate: iniţiere şi coordonare proiect(e) eTwinning;

– minim 2 proiecte educaționale transdisciplinare naţionale/internaţionale și 2 programe CDȘ bazate pe TIC;

– minim 2 ghiduri metodice de bune practici;

– o conferință de promovare a valorilor psihopedagogice prin parteneriat Erasmus+.

 Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale a derulat în luna septembrie 2023 în format fizic și online o reuniune de contractare pentru proiectele de mobilitate de scurta durata KA122-SCH cu scopul informării, consilierii beneficiarilor programelor Erasmus+.

În concluzie, implementarea acestui tip de proiecte susține dezvoltarea organizațională prin furnizarea de experiență internațională furnizorilor de formare și a altor organizații din domeniul educației și formării profesionale.

prof. înv. primar Camelia Stănilă